Fosterhjemsannonse fra BUFETAT, Adressa 23/1-2010

Vår kommentar:

I tillegg til denne faste godtgjørelsen har vi eksempler på at fosterforeldre er frikjøpt fra arbeid med arbeidsgodtgjørelse på 20.000,- pr.mnd. Dvs. en samlet minimumsgodtgjørelse på 580.000,- pr.år

fosterhjemsannonse.pdf

Beryktet ”barnehjem” drev helt ulovlig

Det har vært jobbet i flere år med gransking av en rekke forhold omkring det forhatte Bergens Guttehjem. Mer enn 50 år senere, finner man klare bevis for at flere myndigheter med vitende og vilje, har fjernet papirer som tilhørte de tidligere elevene.

Det er nå brakt helt på det rene at det tidligere forhatte Bergens Guttehjem, drev uten offentlig godkjenning. Staten hadde det øverste ansvaret for at så ikke skulle kunne skje. Flere forhold som senere har blitt avdekket, viser en særdeles skremmende mangel på kontroll. Likeledes handlinger begått i strid med barnevernloven av 1953. sfm

Full opptrapping av kampen for PTSD ofre!

I Norge sitter det mange ofre for ”barnevernets” grusomme overgrep og rene uansvarlighet, mennesker som er blitt påført PTSD skade (også i nyere tid). Det er staten som har hovedansvaret for dette. sfm

|

Staten skal omsider få ta sitt ansvar

En oversikt over artikler og annet,publisert i forbindelse med krav om erstatning for PTSD skade, påført under opphold på barnevernsinstitusjoner, i fosterhjem, på barnehjem og på skolehjem, under barnevernets ansvar. Gjelder årene 1950-2010. SAMFUNNSMAGASINETS KAMP FOR OFRENE FORTSETTER.

|

Kjøp av helse-og sosialtjenester til enkeltbrukere- strid mellom lov-og forskriftsverk

Brev mellom KS og Fornyings-,administrasjons-,og kirkedepartementet og Helse-og omsorgsdepartementet

brev_20til_20fak.pdf
brev_20til_20hod.pdf
ksfou16112011.pdf
|

Barnevernets unnlatelser kan koste milliarder

Bistandsadvokat spår milliardutgifter for norske kommuner de neste årene.

Norske kommuner vil de neste årene måtte utbetale milliarderstatninger til  barn som er blitt utsatt for omsorgssvikt og overgrep barnevernet har visst  om – uten å gripe inn.

Like stor som barnehjemssakene

Bistandsadvokaten til de tre  søstrene i Drammen som krever ti millioner i erstatning mener  oppgjøret på grunn av svikten i barnevernet kan bli like stor som etter  barnehjemsskandalene på 50-tallet.

Barn som vokste opp på norske barnehjem fra 1945 til 1980 har til sammen fått  erstatninger på 1,3 milliarder kroner. Advokat Mette Yvonne Larsen har  jobbet med barnesaker de siste 21 årene. Hun spår et liknende oppgjør fordi  barnevernet har unnlatt å gripe inn i et stort antall saker, der de har fått  bekymringsmeldigner om omsorgssvikt, vold eller overgrep.

– Det var jo et mål da barnevernsloven kom i 1992 om at man skulle unngå  dette. At man skulle få frister for å gå inn og hjelpe barna på et tidlig  tidspunkt. Det jeg ser er at dette ikke har skjedd, sier Mette Yvonne Larsen  til TV 2 Nyhetene.

I sjokk over lav erstatning til barnehjemsbarn

Stiftelsen Rettferd for taperne er provosert over at Vestby kommune tilbyr barnehjemsbarn bare ti prosent av den erstatningen de får andre steder.

Mens barnehjemsbarn som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep kan få 725 000 kroner i erstatning i Oslo og de fleste andre kommuner, har kommunestyret i Vestby vedtatt å utbetale maks 30 000 kroner.

Statens maksbeløp er 300 000 kroner i billighetserstatning.

– Dette er første gang jeg høre at en kommune gir bare ti prosent av statens bevilgning, sier generalsekretær i stiftelsen Rettferd for taperne, Ola Ødegaard.

NRK har tidligere fortalt om Frogn kommune, som har vedtatt å utbetale samme erstatningssum som søkerne får fra staten. NRK

|

Hotellbaroner kjøper barnevernet

Investorbrødrene Kristian og Roger Adolfsen har siden 1990-tallet bygget en  milliardmaskin innen olje, eiendom og pasienthoteller. Nå inntar de også  barnevernet.

Utnytting av arbeidskraft for å vinne anbud. Privat maktovertakelse i  velferdsstaten. Det er kraftige salver venstresiden har fyrt av mot de to  karene fra Andøya som står og venter i resepsjonen på Norlandia Care  pasienthotell ved Rikshospitalet. Brødrene Kristian (50) og Roger Adolfsen  (47) ser langt fra ut som om de leder 6000 ansatte eller kontrollerer  eiendom til flere milliarder kroner.

Lukrativ omsorg

Men dette hotellet samt hotellene ved Ahus, Radiumhospitalet og St. Olavs  Hospital, representerer bare en håndfull av alt det brødrene hvert år selger  til stat og kommuner. Lukrativt, sa du? I 2010 solgte Norlandia Care  tjenester for 615 millioner kroner og satt igjen med et resultat etter skatt  på nesten 112 millioner kroner. 

Sommeren 2010 ruller milliardmaskinen ufortrødent inn på det som i urtiden var  offentlige enemarker, barnevernet. Adolfsen-brødrene kjøper Nordre Kråkerud  Gård Kysthuset, som på det tidspunktet driver 13 barneverninstitusjoner i  Østfold og er blant landets største private aktører. Samtidig kjøper  brødrene institusjonene Joli Ungdomshjem i Son og Krageviken i Mysen,  dessuten Roslagens Elevhem i Sverige.

Se  kart over hele Adolfsen-imperiet           frifagbevegelse.no

Et godt gammeldags referat fra et viktig møte om salær og stykkpris og mye mer

Referatet som journalistisk metode er nesten gått ut på dato. Vi har alltid dårlig tid, dårlig med spalteplass og referater er dørgende kjedelige. Denne gangen gjør vi et unntak og bringer et langt og grått referat fra møtet mellom Advokatforeningens ledelse og tillitsvalgte og Justiskomiteen og deres politiske rådgivere.

Hvis jeg jobber for å hjelpe de svakeste får jeg 905 kroner timen.
Hvis jeg er bobestyrer i et konkursbo, får jeg 1305 kroner timen.
Jobber jeg for kommunen på vegne av for eksempel barnevernet, får jeg 1050 kroner timen. Det er de svakeste som taper på dette, særlig fordi sakene deres ofte er mot stat eller kommune som har ubegrenset med ressurser. Advokatbladet

Barnevernsleder i Larvik slutter

Uenighet om økonomiske og faglige spørsmål ved drift av barnevernet er årsaken.

Rådmann Arve Semb Christophersen og Gro Karin Erdal, leder av barnevernet i Larvik og Lardal, er så uenige om driften av tjenesten at Erdal i går kunngjorde at hun trekker seg fra stillingen. Østlandsposten

|

Beskyldninger om kriminelle ansatte, prissamarbeid og brudd på konkurranseloven

Dette er historien om jakten på et barneverns-anbud til en verdi av 600 millioner kroner.

 Dette er de groveste påstandene jeg har opplevd som byråd, sa en rystet sosialbyråd, Anniken Hauglie (H), i Oslo bystyres finanskomité onsdag kveld.

Under finanskomiteens møte kom det fram at det har kommet inn bekymringsmeldinger om straffedømte ansatte og mistanke om prissamarbeid. Alle påstandene gjelder selskaper som har vunnet anbud i barnevernstjenesten.  db

Vår kommentar:

På tide at det settes søkelys på hva som foregår i denne industrien!

Barneverngründer anmeldt for vold

En barneverngründer i Østfold er politianmeldt for vold mot barnevernsbarn på sin egen institusjon.

Kvelertak og «grisebank»

Kvelertak, turer i skogen for å få straff, og uttrykk som «grisebank» er også brukt når barn forteller om sine opplevelser på institusjonen Krageviken.

Fylkesmannens tilsynsavdeling og BUF-etat region Øst handlet raskt da de ble kjent med sakene fra barnevernet i tre ulike kommuner.

– Vi sikret jo situasjonen for ungdommene ved ekstra tilsyn fra oss og fra fylkesmannen, og ved at daglig leder og eier fratrådte driften, forteller Kopperud. NRK

Får maks erstatning i barnevernssak

– En av de verste barnevernssakene i Norge i nyere tid, mener retten.

En Fredrikstad-mann får 725.000 kroner i erstatning for tapt barndom.

Det er det meste man kan få gjennom oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.

Den 45 år gamle mannen sier til Fredriksstad Blad at best av alt er at han nå får en unnskyldning fra kommunen.

– Jeg kommer aldri til å glemme barndommen min. Men nå som jeg får en unnskyldning kan jeg legge barndommen til side, og jeg kan gå videre, sier han til avisa.   NRK

Vår kommentar:

Det viktigste av er å plassere skyld hvor den hører hjemme: hos kommunen.

Når våre barn blir big business!

Det er ikke så ofte man kan ta Kristin Halvorsen i å ”lefle” med høyresiden i norsk politikk, men i Dagsnytt atten på torsdag 5.8.2010, fikk jeg et aldri så lite hakeslepp.

Åndalsnes. Publisert 8.8.2010

Av Per Henning Midtgaard. (Illus.foto: sfm.no)

Hun vedgikk at hadde det ikke vært for de private barnehagene, så vill hele hennes forsikringer om full barnehagedekning gått rett vest. På toppen av det hele så bekreftet hun at, Jo da, hun hadde selv tatt initiativet til å få satt i gang en privatdrevet barnehage. Det skulle man vel, i den politiske anstendighetens navn, ikke trodd om den fremste privatiserings dødaren vi har i landet.  sfm.no

 

Tur-retur Oslo for å «redde» barnevernet

Hver dag pendler private og høyt lønnede saksbehandlere fra Oslo for å hjelpe barnevernet i Fredrikstad. Det kostet kommunekassa 2,95 millioner kroner i fjor.

Timesbetalt i bilen

I 2008 kjøpte barnevernet saksbehandlingshjelp fra Barnevernkompetanse for 2.166.000 kroner. I fjor ble sluttregningen enda høyere: 2.950.000 kroner.
Millionoppdragene har selskapet sikret seg uten at barnevernet har foretatt noen som helst form for anbudsrunde. Som FB har kunnet fortelle de siste dagene, er den sviktende anbudspraksisen i strid med loven om offentlige anskaffelser.
Den siste tiden har fire saksbehandlere fra Barnevernkompetanse AS jobbet for barnevernet. Selskapets ledelse sier de ønsker å skjerme dem fra medieeksponering, og vil derfor ikke si noe om hvor de kommer fra eller hvordan oppdragene i Fredrikstad løses med pendling o.l. (se egen sak).
FB kjenner likevel til at det dreier seg om saksbehandlere som daglig setter seg i bilen og kjører fra steder som Oslo, Asker og Lillestrøm til Fredrikstad. Foruten en høy timepris betaler barnevernet i Fredrikstad også diett og kjøregodtgjørelse for denne løsningen. Det blir ikke billig. f-b.no

Tjener millioner på barnevern

Et privat selskap i Spydeberg tjente 11,5 millioner kroner på barnevern i 2008. Regjeringen vurderer forbud mot utbytte.

Nordre Kråkerud Gård Kysthuset AS har hovedkontor i Spydeberg og hadde 15 underavdelinger i 2008 ifølge daglig leder Tom Altenborn.

Deler på tre

– Vi har et overskudd. En tredel av dette går til skatt, en tredel skal gå til å bygge framtidig egenkapital og en tredel av dette kan gå til utbytte.  NRK

Barnevernet mangler ressurser

–Tre måneder høres kanskje mye ut, men det er det ikke. Det er et krevende arbeid der man må bygge relasjoner til familien og drive litt detektivvirksomhet – snakke med barnehage og skole, og ikke minst snakke med barna. Når arbeidsbelastningen blir stor, er det nok fare for at barna ikke blir hørt i tilstrekkelig grad. Jeg mener det burde vært retningslinjer som sa at man i hvert fall må snakke med barnet tre ganger i løpet av en undersøkelse. Det tar tid å skape tillit, sier Stanghov Ulstein. Aftenposten

Vår kommentar:

1. For å kunne "bygge relasjon" må tillit være til stede. For å få tillit må autonomi og brukermedvirkning være til stede,men ser ut for å være  totalt fraværende innen dette systemet.

2. "Ikke minst snakke med barna"- dette utføres alene sammen med barna, uten kontroll av andre enn de selv-motparten i en sivil sak. Her er rettssikkerheten brutt totalt, og de kan legge det de selv måtte ønske i barnas munn uten at dette kan ettergås. Igjen en motsetning til straffesak hvor dommeravhør blir brukt, og barnet har advokat til stede.

3. "Det burde være retningslinjer"- Det ser ut for at de fleste retningslinjer blir brutt innen dette systemet så hva skal de med nye.

4. "Drive detektivvirksomhet"- Å ha "Nancy Drew" som forbilde må være vanskelig i dagens Norge. Kanskje på tide at fakta kommer frem istedet for denne synsingen i form av egen "detektivvirksomhet"?

5. Sist, men ikke minst- Igjen ser man en propaganda for å få økte økonomiske midler. Hele systemet er bygd på å få økte midler og flere stillinger for å få satt flere barn under offentlig omsorg, som igjen fører til økt sysselsetting i andre deler av systemet. Dette dreier seg IKKE om barnets beste, men egne arbeidsplasser.

Skåland ungdomsbase

Profitt fremfor barnhjemsbarn

Flere private barnevernsinstitusjoner gir et for dårlig tilbud, og tenker mer på høy fortjeneste enn på barna. Det mener barneverndirektøren i Hordaland Fylkeskommune, Arne Andersen.

De siste ti årene har ingen hatt bruk for godkjenning for å starte barnevernselskap i Norge. Det offentlige er nødt til å betala store summer for private barnehjemsplasser. Så det kan være tiltrekkende å starte barneverninstitusjon. Og det er fritt fram for alle.

-Det har vært som biene til honningen blant annet på bakgrunn av den profitten som ligger i dette. Vi har mange solide privat tiltak som jobber seriøst, men det er også en del som har profittmotivet i høysetet, seier barneverndirektør i Hordaland fylkeskommune, Arne Andersen. NRK

123Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf