Gruppeidentitet eller splitt og hersk? 

Gjennom flere år har  ulike mennesker forsøkt å sette fokus på offentlige overgrep og menneskerettsbrudd i Norge. Dette gjelder bl.a saker med barnevern(bv), NAV, rettssystem og pasientretter, ja all offentlig forvaltning.

Hvorfor har det i så liten grad lykkes med å få alle de som kjemper med å få belyst slike ting til å stå samlet?
Står enkeltindividet i veien for saken? 
 
Vi vil denne gang sette fokus på barnevernssaker spesielt.
Den siste tiden har det delvis lykkes i å få satt fokus på dette i Norge, bl.a gjennom demonstrasjonen i Oslo og andre europeiske byer 30.mai.
En flott jobb til de som står bak dette!
Likevel sitter vi igjen med en flau smak i munnen: Er det nok å rope ute i gatene en dag i året og så tro at dette vil forandres?
Vi sitter også igjen med en følelse, etter å ha jobbet mot offentlige overgrep gjennom mange år, at det viktigste for mange ikke er å få slutt på menneskerettsbrudd, men å fronte seg selv og egen sak fremfor å stå samlet i et fellesskap for å bedre forholdene for seg selv, sine barn og sine barnebarn.
 
 
Splitt og hersk
Barnevernets store "guru",Kari Killen,  sier: "omsorgssvikten varer i generasjoner" 
Det er enkelt å snu om på dette ved å si at "overgrepene fra det offentlige varer i generasjoner". Dette ser vi gjennom de mange barn som overtas av bv på føden. Som oftest er dette barn av de som selv har vært plasserte eller som har familie hvor bv har vært inne i en eller annen form.
 
Dessverre gir vi Kari Killen delvis rett, da vi gjennom manglende samhold lar dette skje!
 
 
 
Fra 2007, når HRA-N ble stiftet, og frem til i dag er det dannet et  10-talls "enmannsorganisasjoner" som hevder å jobbe med brudd på menneskerettene i Norge, og de fleste har kun bv som mål. Disse opererer stort sett på facebook og de har de samme medlemmene i nesten hver eneste gruppe. 
Det er svært enkelt å mene noe og å "trykke liker" inne på f.b, men i realiteten har dette ingenting å si i forhold til det å forandre systemet. F.b. holder folk i ro i den tro at de utgjør en forskjell, man slipper å forholde seg noe særlig (om man ikke orker) til andre enn seg selv og et titalls underskriftskampanjer av ulik art som man signerer og tror at man da har gjort "dagens store gjerning"
 
Mange av disse gruppene er dannet etter krangel og uenigheter med såkalte ledere i andre grupper.  Og dette gjentar seg gang etter gang og har som følge at det nå er 5-600 ulike bv-grupper med noen få medlemmer i hver gruppe.
 
 
Gruppeidentitet
Om du skriver eller ringer et bv-kontor, hvor som helst i Norge og stiller like spørsmål vil du få de samme svarene. 
Metodene de bruker er identiske, svarene de gir og rapportene som skrives er identiske, fra Lindesnes i sør til Finnmark i nord.
Dette er innlært gruppeidentitet som gjør at overgrepene kan fortsette. Det blir umulig å få hull på.
Mantraet er "barnets beste", og hvem kan si imot det? Hvem er det som ikke ønsker "barnets beste"?
 
Det er fristende å ta med et eksempel fra en sak hvor HRA-N var innkalt som vitne:
 
Vi ble bedt om å fortelle kort om hva vi jobbet med og om det kun dreide seg om bv-saker, noe bv hadde hevdet. Vi viste da til at vi jobbet inn imot ulike grupper av offentlig forvaltning hvor det skjer urett overfor enkeltmennesker, NAV og NPE for å nevne et par her.
 
Etter at advokat til sivil part var ferdig med sine spørsmål ville kommuneadvokaten  vite hvordan vi kunne si at vi jobbet for "barnets beste" når vi utsatte barnet for dommeravhør grunnet anmeldelse på fosterhjem, avlastningshjem og bv-ansatte? (bv  var klar over vold og overgrep mot barnet)
 
Og vi svarte "dette var også en måte å se det på! Er det da et større overgrep mot barnet at det må i dommeravhør eller er det største overgrepet at evt. vold og seksuelle overgrep kan fortsette? Vi mente da at "barnets beste" må være at politi får etterforske for å avdekke evt. overgrep."
 
Barnet  kom hjem, noe det hadde gitt utrykk for at det ønsket siden overtakelse, og overgrep er forlengst avdekket.
 
Ved åpningen av  ”Senteret for foreldre og barn” i Molde 17.februar 2009 brukte Killen begrepet  "oss og dem" i forbindelse med at alle foreldre kunne ha en dårlig dag, men de som jobbet i bv viste hvordan de skulle oppføre seg slik påpekte hun den gruppeidentitet som finnes i bv-systemet og som de lærer på slike seminar: http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2009/Art-Mar-2009/11.3.2009.Undersoekelse_og_vurdering_av_barnevernet.htm
 
HRA-N er helt enig med fru Killen: det er "oss og dem" og nettopp derfor må gruppeidentiteten også bygges hos "oss". Dette gjøres ikke gjennom at det daglig dannes nye grupper og organisasjoner.
 
 
Frustrasjon
Samtidig som vi er frustrerte over hendelser det siste året er dette like mye ment som en bevisstgjøring over hvordan "vi" fremstår.
 
Etter at vi kom hjem fra årsmøte/treff i 2014 har vi vært kontaktet av svært mange fortvilte foreldre som totalt har fått ødelagt sakene for seg og sine barn etter diverse råd inne på f.b. Å ta imot råd inne på f.b har også advokat Olav Sylte forsøkt å sette fokus på gjentatte ganger av ulike årsaker: http://www.advokatsylte.no/rett-og-urett/hold-det-negative-for-deg-selv
 
 
 
Og ikke alle har like hederlige hensikter dessverre, noe vi fikk rapportert fra flere utover høsten i 2014. Også dette skrev advokat Sylte om like etter:
 
Dessverre er det flere som kun er ute etter "å mele egen kake", og vi har den siste tiden fått tilsendt kopi av flere bekymringsmeldinger inngitt på falskt grunnlag til bv av såkalte "hjelpere" på f.b
 
Slike hendelser er med på å rive ned mange års arbeid, og er med på å underbygge de påstander bv har : "dette er reelle saker" og "ekstremister uten selvinnsikt".
 
Oppfordring
HRA-N ønsker med dette å bevisstgjøre de som har sak oppimot forvaltningen å nøye tenke gjennom hvem som får innsyn i hva. Alle trenger ikke å "vite alt"
 
Vi ønsker også å komme med en oppfordring til å jobbe saklig og faglig, noe som er umulig å gjennomføre gjennom f.b. 
 
Kari Killens "oss og dem" ser nå ut for å kun være "oss", en "alle mot alle"-kamp hvor ingen er vinnere, og barna blir den største taperen av alle. Nettopp derfor må det opparbeides den samme gruppeidentiteten som finnes hos bv og forvaltning forøvrig.
 
"Vi" er lette å knekke så lenge samhold mangler, og vi ønsker at hver enkelt av dere som leser dette forsøker:
Ta ei hel fyrstikkeske. Ta så ut en fyrstikk og se hvor lett den knekker. Ta så ut restenfyrstikkene ut av esken og forsøk å knekke disse samlet - du greier det aldri!
 
 
Til slutt minner vi på at HRA-N vil igjen avholde årets treff i juli: http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2015/Art-Mai-2015/010515.HRA-N-AARSMOETE-2015.htm
 
Vi ønsker velkommen til alle de som ønsker et faglig og saklig samarbeid!
 
Mvh Styret i HRA-N
 

 

Barnevernet og rettsløysa.

Kjell Runde, varslar i sin kronikk 26. februar om rettsløysa i barnevernet. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal(FHB) kom med tilsvar 10.mars. Der FHB skriv at han er klar over både makta til barnevernet, og at ikkje alt er som det burde vere. Men han er vist ikkje uroa over norsk barnevern. Politikar FHB må ha misforstått rolla si, han er folket si stemme på stortinget, og ikke forvaltninga sin forsvarar

 

Nyttårstale til 17.mai

Norge mitt Norge - tross alt! En ironisering over maktapparatet i Norge

Kjære landsmenn!

Når vi nå står foran resten av det nye året, tenker jeg det kan være på sin plass å gjøre seg tanker om hvorfor denne nyttårstalen avholdes 17. mai. Som de fleste vet, har det skjedd ting i dette landet som har gjort det nødvendig for mange å følge et tosporet handlingsopplegg. De spesielle omstendighetene har gjort at det ble naturlig at dette også gjaldt for nyttårstalen. 

Artikkelen i PDF under

160512_nyttaarstalen.pdf

Når barnevernet handler ulovlig

 

Human Rights Alert – Norway (HRA-N) er en NGO menneskerettsorganisasjon som jobber for å forhindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Det er i Norge ofte vanskelig å få gehør for at slikt arbeid er nødvendig. Dette skyldes bl.a. liten interesse fra både myndighetenes og medias side for å innhente realkunnskap

 

|

India-saken

norway_article_26_01_2012_1_.docx

 

Breivik, dommerforsikringer og barnevern

 

Selv om det har vært liten interesse generelt for barns rettigheter, har vi innimellom saker som skaper oppmerksomhet og debatt rundt problematikken. I den siste tiden, som bare et lite eksempel, har det vært en debatt rundt ca 450 asylbarn som myndighetene nå vil sende ut av landet. Mange av disse barna har bodd i Norge hele sitt liv. Det er mange som nå mener at det er problematisk at myndighetene går til dette skrittet mot uskyldige barn, og mange ser det som et overgrep mot disse barna.

Artikkel i PDF under

18_03_2012_hra_n_artikkel_om_breivik_domme595.pdf
|

Justismord- en hverdagslig sak.

Revidert 08.03.2012

Human Rights Alert – Norway (HRA-N) er en NGO menneskerettsorganisasjon som jobber for å forhindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Det er i Norge ofte vanskelig å få gehør for at slikt arbeid er nødvendig. Det er også liten interesse fra dem det gjelder for å sette seg inn i saker som viser at dette forekommer - i stor grad - i dagens Norge.

 

Samfunnets hovedoppgave er å legge til rette for det gode samfunn. Derfor har samfunnet gitt oppdrag til samfunnsenheter, hvor hensikten da er å oppnå dette gode samfunnet. Mandatet til disse samfunnsenhetene, herunder offentlige myndigheter og domstolen, er gitt i gjennom lover og regler. Menneskerettigheter kan sies å være et begrep som beskriver samfunnets mandat til myndighetene og domstolene. 

 

HRA-N har laget en artikkel der vi mener å vise hvilket mandat samfunnet har gitt til myndighetene og domstolene, samt hva som gjør at myndighetene og domstolene ikke følger dette mandatet. Artikkelen inneholder en rekke eksempler og lenker som underbygger og dokumenterer det vi mener er situasjonen i så henseende. Artikkelen er ment som en meningsytring i debatten om myndighetene gjør den jobben samfunnet har tiltenkt dem. Artikkelen tar ikke for seg alle problemstillinger knyttet til brudd på samfunnets mandat til myndighetene.

Hele artikkelen i PDF under

08_03_2012_rev_justismord_uten_vedlegg.pdf
|

Barn er rettsløs i det ”perfekte” Norge!

Av Noralf Aunan, oktober 2011

 

 

Noen er sikkert uenig i tittelen, men det er ingen problemer å bevise denne påstanden. Det er imidlertid fritt fram å motbevise de forhold som påpekes nedenfor!

|

Svindyrt å stjele andres artikler eller foto

En støttegruppe på Facebook ved ansvarlig leder, er av forliksrådet i Ørsta på Sunnmøre dømt til å betale kr. 50.000, pluss rettsgebyr på kr. 860,- for tyveri av en annens artikkel. Den saksøkte uteble også fra selve møtet og fikk derfor uteblivelsedom i tillegg.

Å stjele artikler eller foto kan altså bli særdeles kostbart for den som prøver seg eller ikke bryr seg. Å utebli fra et forliksmøte er heller ikke særlig smart. Da går saken i 99,9 % av tilfellene i favør av den som er saksøker.
Sfm.no publiserer saken for at den skal være til skrekk og advarsel for dem som ikke bryr seg, eller vil respekterer loven om opphavsrett. Av hensyn til personvernet er navnet på den dømte sensurert.  sfm.no

|

Human Rights Alert – Norway:

Etterlyser engasjement for lokallag

 

Artikkel fra Møre: www.mre.no

16_07_201_.pdf
|

 

Vil samle Søre Sunnmøre om barn sine rettar

 

 

Leiar Berit Aarset i Human Rights Alert – Norway (HRA-N) seier dei no tek

 

initiativ til å danne eit lokallag for dei sju kommunane på Søre Sunnmøre.

layout_1_side_2.pdf
|

Barnevernets "forskning", "diagnoser" og "behandlingsmetoder"

Svært mange barn og familier adskilles som følge av barnevernets skjønn og påstander, ofte legges tredje og fjerdehåndsopplysninger til grunn som "bevis" i fylkesnemder og rettsaler uten at biologiske foreldtre får mulighet til å legge frem sin side av saken. Manglende kontradiksjon og kildekritikk kjennetegner disse sakene. Hvilke skader blir barn og foreldre påført som en konsekvens av dette systemet? Og hvilken "behandling" får barna etter en omsorgsovertakelse? Jo mere vi graver i dette jo mere skremt blir vi av hva som foregår i rettsstaten Norge.

Vår kommentar:

Artikkelen er vedlagt i pdf

Svar på henvendelse til Jan Hansen og  Samfunnsmagasinet fra Barneombudet vedlagt i pdf

 

080511_barneombudet.pdf
hra_n_barnevern_rapport_2011.pdf
|

Til kamp for foreldra

Ho har bitre erfaringar med barnevernet, og meiner at tre av fire barnevernsborn aldri burde vorte tekne frå foreldra. No rustar ho seg til kamp.

– Dette er noko eg vaknar opp med og legg meg til. Eg har ei opa sorg i meg 24 timar i døgnet. I staden for å vere sint eller gje opp, ønskjer eg å engasjere meg konstruktivt. Det har eg no gjort, seier Berit Aarset frå Dimna i Ulstein.

Sorggrupper
Organisasjonen har skrive fleire høyringsfråsegner, men det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

– Det er stort behov for grupper der dei med lang erfaring i å vere biologisk familie i ei barnevernssak kan gje av sin kunnskap til dei med nye erfaringar.(utdrag fra sunnmørsposten, se pdf-fil under)

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no

c.pdf

Relasjonen mellom barns tilknytning, tid og kvalitet!

Rune Fardal, Psykologi student, Januar 2010, oppdatert 7.2.2010

Sammenhengen mellom barns tilknytning, tiden med omsorgspersonen og kvaliteten på omsorgen er et tema som særlig synes bli misforstått ved
domstolenes vurdering av hvor det er best for barn å vokse opp. Konkrete
dommer fra både Tingsrett og Lagmannsrett viser klart at mange dommere
tolker tid med omsorgsperson, som et utrykk for kvalitet på omsorgen Dette er ikke riktig, for barn knytter seg også til voldelige foreldre! Tiden kan bare si noe
om styrken på tilknytningen, ikke om den er kvalitativt god eller dårlig.

Les mer

Er barnevernskonsulenter en fare for egne barn?

16/7-2009

Svein Otto Nilsen stilte spørsmålet: Forstår barnevernet barn med Asperger Syndrom eller ADHD? i Samfunnsmagasinet 19/6-2009.

I flere år har barnevernskonsulenter bevisst sin egen kunnskapsmangel i sak etter sak, og man kan stille spørsmålet: Er barnevernskonsulenter egnet til i det hele tatt å ha kontakt med andres barn eller t.o.m å ha omsorgen for sine egne barn?

|

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf