Experts Committee of the Family Justice Council

 

 

Guidelines for the instruction of medical experts from overseas in family cases

 

fjc_guidelines_for_overseas_experts_dec2011.pdf

Menneskerettigheter og barnevern i Norge og Sverige

 

Undersøkelse av sakkyndige utredninger

Rapport

Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi-

Universitetet i Stockholm

av Joar Tranøy

joar_tran_y_sakkyndige_utredninger.pdf
|

Alvdal-psykolog granskes av Helsetilsynet

Oppretter tilsynssak mot Jannike Willoch, som ble vraket som sakkyndig i fjor.

Les også: Psykolog diskuterte overgrepssaken på Facebook

Willoch ble i fjor oppnevnt som sakkyndig i saken som omfatter grove overgrep mot barn i Alvdal.

I august i fjor innlot hun seg på en diskusjon med flere andre på Facebook, der hun gikk inn på detaljer i Alvdal-saken og en annen sak hun var involvert i. Om Alvdal-saken skrev hun hvordan barna reagerte da de ble omplassert i et nytt hjem. Aftenposten

Norsk forsker om foreldre som glemmer barna:

- Kan skje hvem som helst

På tur med barnehagen

Her i Norge ble to smågutter på tre og fem år forlatt på Oslo S etter at barnehagen deres hadde besøkt Botanisk hage i Oslo. Guttene ble etterlatt i Østbanehallen mens resten av følget forsvant med toget.

I Danmark hadde en barnehage utenfor Århus stengt og låst dørene da en mor kom for å hente barnet sitt. Personalet hadde gått hjem, men glemte at en to og et halvt år gammel gutt lå og sov i et rom. Ifølge NTB endte historien med at moren måtte slå inn en dør for å kommet til barnet sitt.

Dagbladet

En fem-årig dreng, der forrige lørdag drev til havs på et badedyr og druknede, da han sammen med sin plejefamilie var på Næsby Strand på Vestsjælland, er nu fundet

Pasientene husket sex-sadisme, dyrespising og gruppevoldtekt

Har fått kritikk tidligere
Rasmussen har ingen kommentar til om terapien kan ha fremkalt falske minner hos pasientene.

I 2007 ble behandlingsopplegget blant annet kritisert av professor Svein Magnussen ved Universitetet i Oslo. Han sa til forskning.no at historiene fra Malvik minner om såkalte falske minner. Professoren fortalte at det fort kan skje at pasienter i terapi husker ting de ikke har vært med på.

Behandlingstilbudet drives av den kristne Lukas-stiftelsen, og fikk 13 millioner i støtte fra det offentlige i 2009.

I 2007 fikk de oppmerksomhet i mediene da pasientene sto fram med grusomme overgrepshistorier. Det er særlig Adresseavisa og VG (sakene er ikke på nett) som har hatt saker om senteret.

Her har vi kunnet lese at pasientene var blitt tvunget til å drikke oppkast og urin, spise ekskrementer, se på at dyr de var glad i ble drept og utsatt for sexsadisme, tortur og masseovergrep.

Tanken bak terapi som bringer «skjulte minner» til overflaten er at grusomme overgrep er blitt fortrengt, og at de må opp i lyset for å kunne hanskes med.

Dagbladet

Vår kommentar:

Falske minner er en av de metodene som barnevernets "behandlere" ser ut til å ta hyppig i bruk. Flere har fått koselige barndommsminner totalt forvrengt til det ugjennkjennelige av barnevernet i deres iver etter å "bevise" hvor forferdelig barn har det hjemme. En del av disse barna er i dag voksne og i stand til å fortelle hvordan ord og minner har blitt tilegnet dem av offentlige personer.

Kritiserer psykologers dobbeltroller

sakkyndig_BT_1.doc
Sakkyndig_BT_2.doc

Inhabile psykologkolleger

Lagmannsretten opphever en dom to psykologkolleger avgjorde som dommer og sakkyndig i Trondheim tingrett.

Psykologene Liv Kristin Lernæs og Bente Jansen deler dørskilt og venterom for sine praksiser. I en barnevernssak der en familie kjemper mot Trondheim kommune satt de imidlertid på hver sin side av bordet, som henholdsvis dommer og sakkyndig, skriver VG.

Sakkyndigvurdering kan gå svært galt!

dagbladet

Magne Raundalen og privatlivets fred

I Dagbladet tok Magne Raundalen til orde for at barnehager og skoler skal kunne foreta tilfeldige husundersøkelser i strid med Norges Grunnlov. Det står ingenting om hva han ønsker som reaksjon på dem som eventuelt vil nekte en slik grunnlovsstridig husundersøkelse, men jeg tror vi trygt kan konkludere med at youtube videoen viser hva Raundalen vil akseptere i slike tilfeller.

I dagbladet nettmøtet dag 1ste april, ble Raundalen gjentatte ganger presentert for hva hans forslag innebærer, diktatur, men som den menneskelige gåsa han er ristet han kritikken av seg, og mente at man kunne «alminneliggjøre hjemmebesøk». Han benyttet også muligheten til å latterliggjøre kravet om privatlivets fred med å svare «Jeg ønsker meg en stat som ikke lar hensynet til barn i nød gå til helvete fordi du vil ha fred i din himmel.» Med et så stygt svar kan man uten problemer trekke Magne Raundalens kredibilitet i sterk tvil.

Mener Raundalen at barn ikke har rett til privatliv, at det å kreve at også barn må få ha et privatliv er det samme som å skade eller mishandle barn? For en som etter egne uttalelser skal tale barnas sak viser han særdeles lite respekt for barn. Magne Raundalen, du må lære at kravet til privatlivets fred IKKE innebærer at barn er i nød. At noen misbruker retten til privatliv til barnemishandling betyr ikke at man skal avskaffe retten til privatlivets fred. Tross alt, det Barnevern som du støtter tilnærmet ubetinget, misbruker sin taushetsplikt til å utføre barnemishandling.

Hvorfor mener du ikke at man skal avskaffe Barnevernets taushetsplikt for å avdekke deres systematiske barnemishandling når du synes det er greit å bryte ned privatlivets fred for å gjøre det samme i hjemmene? På spørsmål om Barnevernet stygge sider, unnlot han å svare på direkte spørsmål, men antydet at disse sidene «må dokumenteres og forskes på hele tiden», gjerne av en «Barnevernskommisjon». Hva og hvordan en slik kommisjon skal fungere ga han ingen informasjon om.

Koppa Dasao

(Gjengitt med forfatterens tillatelse. Utgitt i sfm.no 4/4-2009)

Mitt og ditt barnevern

" Det er konstruert som et mottakersystem basert på meldinger fra andre oppdagere. De er avhengige av at vi hjelper til eller melder fra, du og jeg."

Dagbladet

Skolen oppdager i liten grad de som har det verst

«Når en slik mobilisering i dag er fraværende, skyldes det forestillingene om at barnevern er en oppgave for en sterk stat. Vi må få en total holdningsendring som sier oss at beskyttelse av barn i nød er en del av vårt daglige ansvar som medlem av det sivile barnevernet i et sivilisert samfunn... Vi må ikke så inderlig vel tåle at de vergeløse og elendige er uten hjelpere»

Dagbladet

- Undersøkelse og vurdering av barnevernet, meiner Kari Killén

På bakgrunn av slike fakta kva seier du til at barnevernet derfor må granskast?

Kari Killén verkar overraska og svarar at: "Jeg har ikke hørt om disse fakta. Men er dette faktiske ting som skjer, må det undersøkes og vurderes. Jeg kjenner ikke til slik dokumentasjon."

sfm.no

John G. Sandstrøm og psykiater Pål H. Herlofsen

Juryen fant både Herlofsen og Sandstrøm skyldige etter tiltalen om korrupsjon og legejuks etter at Dagens Næringsliv avslørte at de solgte falske legeattester til kriminelle slik at de kunne søke om utsettelse av fengselsstraff, lettere soning og avbrudd i soning i fengsel

VG

 Nrk/Brennpunkt" 15.01.2008 omtalar sakkyndige psykologar/psykiaterar sine arbeidsmetoder.

Det er slik biologiske foreldre blir vurderte i barnevernsaker.

NRK

"Utredningar baseras på skvaller"

Den som blir utredd av socialtjänsten har rätt till en opartisk bedömning. Men i många fall är det utredarnas egna tolkningar och känslor som styr. Det hävdar Bo Edvardsson, docent i utredningsmetodik.

les meir

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf