Norge er Europas mest familiefiendtlige land!

Barnevernet er den største årsaken til familiefiendtligheten som har eksplodert i Norge. Det er siden lenge kjent at etaten ved hjelp av lovbrudd, utstrakt makt- og myndighetsmisbruk, kan kidnappe barn, stjele nyfødte barn, ta beslag i ufødte liv, knuse familier, skremme og terrorisere familier, jage familier på flukt og/eller ødelegge dem og barna for all framtid.

Hvor finner vi den aller beste kopien i Europa på det gamle stasilandet DDR, eller den siste sovjet-staten? Den finner vi nord for Danmark og vest for Sverige. Det langstrakte landet kalles ofte for annerledeslandet og slettens ikke uten grunn. sfm

|

Barn offer for selvrealisering

Sunnmørsposten 4/2-2011

barnbliroffer1.pdf
barnbliroffer2.pdf
barnbliroffer3.pdf

Foreldrefiendtlig og svært farlig propaganda

Ingen normale foreldre utsetter sine barn for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Du som er utenforstående skal derimot ikke anta og tro at noe slikt kan foregå. Du skal vite 100 % sikkert før munnen åpnes.

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

Den etter vår oppfatning foreldrefiendtlige og svært så farlige propaganda som nå pågår i Norge, og i regi av nettstedet www.116111.no, og i nært samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, »Barnevernet» og Barneombudet?, er en kollektiv mishandlings- og overgrepmistanke rettet mot samtlige barnefamilier i Norge. Kampanjen er rett og slett uhørt og grovt provoserende.  sfm

Vår kommentar:

Vi viser atter en gang til den forskning som foreligger når det gjelder skadene som påføres ved adskillelse foreldre og barn. Disse skadene påføres ikke bare selve familien som rammes, men også samfunnet forøvrig i form av enorme kostnader for behandling, sykemeldinger, uføretrygd osv. De barn som utsettes for omsorgsovertakelser ender i de aller fleste tilfeller (3 av 4) som psykiatriske pasienter, i rus og på sosialkontoret i voksenlivet. At dette får fortsette er en skam!

|

75 barn tatt fra foreldrene i Møre og Romsdal i 2010

Det er 40% flere enn året før

75barn1.pdf
75barn2.pdf
75barn3.pdf

Vanskelegare å vere foreldre

Sunnmørsposten 3/2-2011

vanskelig1.pdf
vanskelig2.pdf

Mor (35) skulle utvises – vant mot Norge i Strasbourg

Tobarnsmoren skulle kastes ut av landet på grunn av butikknaskeri.

– Det kan få betydning for mange. Det er åpenbart at den praksis vi har i domstolene har beveget seg over grensen for den ikke tar hensyn til barns interesser. Her må både Høyesterett, Regjeringsadvokaten og UNE forandre sin praksis i tråd med dommen. tv2

nunez_v_norway_judgement.wps
|

Langsiktig hjelp til barn av psykisk syke og rusmiddlavhengige foreldre

Som helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad gjorde rede for er det vanskelig å fremskaffe eksakte tall på hvor mange barn og unge som lever sammen med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre.
Men vi vet at altfor mange barn lider under foreldres rusmisbruk eller av at mor eller far sliter med psykisk sykdom:
Vi vet at det finnes omkring 15 000 barn av psykisk syke foreldre  som er under behandling i spesialisthelsetjenesten.
Vi antar at 130 000 familier i Norge til enhver tid lever med psykisk sykdom og rusproblemer blant familiemedlemmene.
Vi vet også at det er store mørketall, men vi antar at 200 000-300 000 barn som har dette som en del av sin livssituasjon. Mange av disse barna er ikke kjent for hjelpeapparatet. regjeringen

Er tenåringer dårlige foreldre?

Er det egentlig så farlig om ungdommer får barn?

HVORFOR er politikerne så besatt av tenåringsgraviditet, spurte et ekspertpanel på helgens Battle of Ideas-konferanse i London. Der angrep forskerne ideen om dumme, unge mødre som har tilfeldig sex og får barn de ikke er i stand til å ta seg av.

Tvert om er de fleste ungdommer gode foreldre, og det å få barn gjør at mange tenåringsforeldre blir motivert til å skape et bedre liv for sin familie, viser studien «Teenage Parenthood: What's the Problem?» fra London School of Economics som ble publisert tidligere i år.  db

|

Får ikke være alene med egne barn

Et ektepar i Fredrikstad får ikke treffe egne barn uten tilsyn fra barnevernet i Hol og Ål. Samtidig arbeider de selv som barnevernsansatt og ungdomsarbeider.

– Fulgt alle rutiner

Konstituert barnevernsleder Kirsti Bjelland i Fredrikstad avviser at det er et problem å bruke tilsynsførere fra familier som selv er pålagt tilsyn ved samvær.

– Slik som jeg kjenner denne saken, så gjør denne dama en veldig god jobb som tilsynsfører, og vi har fulgt alle rutiner for rekruttering av henne, sier Bjelland. NRK

Senter for foreldre og barn i Møre og Romsdal

NRK M&R 3/6-2010

Vår kommentar:

Jorun Nordhaug Dale, einingsleiar BUFETAT, sier:"Det er først og fremst for bv-tjenesten i kommunene som kan bruke oss til familier de er bekymret for"

Psykolog Ragnhild Onsøien "vet" at :"man kan bryte et generasjonsonde som f.eks psykisk lidelse, eller alkoholisme, eller annet stoffmisbruk hvis en får satt inn hjelpa tidlig nok."

De uttalelsene som her fremkommer viser med all tydelighet at disse sentrene IKKE er til for foreldre og barn, men derimot et redskap for å hjelpe barnevernskontorene og offentlig ansatte til å bygge opp en argumentasjon som skal "holde" i fylkesnemd når omsorgsovertakelse finner sted. At psykolog Ragnhild Onsøien bryter generasjoner er det ikke tvil om, men ondet startes ofte av barnevern grunnet udokumenterte påstander om bl.a rusmisbruk og psykiatri.

Ett skrekkeksempel på hva barnevernsansatte kaller for psykiatri fikk vi på et møte i Kristiansund 7/1-2010, da representanter for HRA-N spurte hva de legger i dette begrepet. Svaret var som følger:" Ja, sorg er jo et eksempel på psykisk lidelse"

Ordet "HJELP" er i barnevernsammenheng det samme som OMSORGSOVERTAKELSE!

Kostbar lærepenge for barnevernet

Grove ærekrenkelser i en barnevernsrapport kostet Sveio kommune i Hordaland kr. 55.000,-. Ærekrenkelsene må også mortifiseres (kjennes dødt og maktesløst). sfm

Saksøker Sveio for en million

sveio

må dokumentere: Steinar Wiik Sørvik skal representere barnefaren i retten. Han mener det er sjelden barnevernet må dokumentere meningene sine. Arkivfoto: HILDE VORMEDAL NYBØ

Et ektepar har saksøkt Sveio kommune for grove ærekrenkelser og krever en million kroner.

SVEIO: Ekteparet krever at fem insinueringer og påstander kjennes døde og maktesløse. I tillegg krever de en halv million kroner hver i oppreisning.

Advokat Steinar Wiik Sørvik representerer barnefaren. Han mener at Sveio kommune burde kommet på banen tidligere og beklaget utsagnene.

– Dette handler om at kommunen har plikt til å gi riktig informasjon. Vi vet at en del av dette er uriktig. Dette er særdeles belastende og noe klienten min ikke kan leve med at står i offentlige dokumenter, sier Wiik Sørvik.

Haugesund Avis

|

Stakk av med barna - sporløst forsvunnet

- De er etterlyst for en relativt alvorlig straffbar handling, og det er politiets ønske å få tips om hvor de befinner seg, sier operasjonsleder Trond Puck i Østfold politidistrikt.

Han presiserer viktigheten av å få barna tilbake.

- Så lenge barna har vært underlagt barnevernet betyr det at det har vært en eller annen form for omsorgssvikt. Det betyr at det ikke er ønskelig at disse barna er hos sine foreldre, sier operasjonslederen.

Han sier at politiet i utgangspunktet ikke mistenker at de frykter for barnas liv. VG

Etterlyst irakisk foreldrepar pågrepet i Hellas db

Barnevernansatte banket og tapet fast

De to barnevernsansatte var på hjemmebesøk for å gjennomføre et kontrollert samvær mellom tre barn og deres foreldre. Etter noe tid kom flere maskerte personer inn i huset. De to barnevernsansatte ble utsatt for vold, og deretter tapet fast, skriver politiet i Østfold i en pressemelding.

Foreldre, barn og de maskerte mennene skal derette ha forlat huset.

abcnyheter / Dagbladet / VG

Europeisk overvåkningskode

MED DATALAGRINGS-DIREKTIVET erstattes etterforskningsprinsippet av et generelt overvåkingsprinsipp, der informasjon om alle borgere lagres systematisk og forblir lagret i lengre tid.

Bare sånn i tilfelle du eller den du kommuniserer med skulle vise seg å være en farlig kriminell.


Datatilsynet har ved en rekke anledninger advart mot direktivet, det samme har Dagbladet på leder- og kommentarplass. Datatilsynets leder Georg Apenes har karakterisert direktivet som «totalitært svermeri», og har også skrevet om Arbeiderpartiets holdning til direktivet og om Storbergets feilaktige bruk av Baneheia-saken som argument for overvåkingen.

Dagbladet

Vår kommentar:

Sett i sammenheng med Storbergets siste utspill, høring om endring i personvernloven, ser det ut for at Norge nærmer seg et totalitært regime?

Frykter misbruk av pasientinfo

"Legeforeningen ber helsemyndighetene om å stoppe stadig mer bruk av pasientjournaler til andre formål enn undersøkelse og behandling. Bruk av pasientjournalen bør begrenses ved forbud gjennom en ny lovregulering. Det er forslaget fra sentralstyret i Den norske lægeforening til landsstyremøtet i dag. Der skal legenes tillitsvalgte diskutere det stadig flere leger opplever som et problem: En rekke aktører krever å få hele pasientjournalen utlevert til ulike formål."

Aftenposten

Staten krever informasjon om unnfangelse

Staten krever informasjon om både når og hvor et barn er unnfanget, for å gi det opphold i landet. Datatilsynet reagerer på praksisen.

Blant annet vil regjeringen vite når et barn ble unnfanget, hvor unnfangelsen skjedde og når samlivet startet.

VG

Barnevernleder ærekrenket familiemedlem

Sveio/Oslo. Publisert 6.9.2009

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

Samfunnsmagasinet har ved flere tilfeller skrevet om saken som fortsatt pågår mellom ekteparet Ronny Hansson / Gerd June Kjenner og barneverntjenesten i Sveio kommune. Lederen for tjenesten, Anne-Beth Toft, foretok seg i mai måned 2007 en tjenestehandling som nå får rettslig etterspill.

Nå reiser mor til kvinnen i Sveio som ble tiltalt for ”kidnapping” av egne barn, privat straffesak mot Sveio kommune. Hun gjør det fordi at barnevernlederen i en rapport til fylkesnemnda i Hordaland og domstolen, skriftlig framsatte påstander om at hun hadde utsatt sine barn for både vannskjøtsel og omsorgssvikt. Barnevernet hevdet også i rapporten at det hadde de mye dokumentasjon på.

sfm

En av tre blir psykisk syk i år

Cirka hver tredje nordmann får en psykisk lidelse i løpet av et år, omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og angst, depresjon og alkoholmisbruk er vanligst.

Dette er noen av opplysningene som er samlet i den første omfattende rapporten om psykiske lidelser i Norge, "Psykiske lidelser i Norge - Et folkehelseperspektiv".

 Dagbladet

Robert Enke var redd noen skulle ta fra ham barnet

Robert Enkes kone Teresa fortalte på en pressekonferanse i dag om den vanskelige tida mot slutten av livet til den tyske landslagskeeperen. Den 32 år gamle Hannover-keeperen begikk selvmord i går kveld.

Teresa Enke fortalte at mannen hennes led av depresjoner, og var livredd for at det skulle komme ut.

- Jeg var med ham på trening. Jeg ville hjelpe ham med å holde det ut. Men han ville ikke ha mer hjelp. Han ønsket det ikke av frykt for at det skulle bli kjent. Av frykt for at vi skulle miste Leila, forteller kona.

Dagbladet

Vår kommentar:

Dette er nok et bevis på den problemstillingen vi tok opp i brev til helseminister Bjarne Håkon Hansen :

Mennesker tør ikke å søke nødvendig helsehjelp av frykt for å bli fratatt barna.

12Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf