Art.5. Retten til frihet og trygghet

Helsetilsynet gransker journalen din uten ditt samtykke

For første gang gjennomfører nå Helsetilsynet tilsyn med privatpraktiserende psykologer og psykiatere. Uten ditt samtykke, og uten at du får beskjed.

Reagerer kraftig

– Taushetsplikten er grunnleggende. Det er jo det du legger til grunn når du utleverer deg, for å bruke det ordet, til en annen person, understreker tidligere justisminister og venstrepolitiker Odd Einar Dørum som har tidligere slitt med angst. I 20 år fikk han hjelp av en privatpraktiserende psykiater.

At disse private samtalene kan bli gjenstand for revisjon, uten hans samtykke, synes han er mer enn ubehagelig.

– Jeg eier mine egne opplysninger, og mine opplysninger er mine inntil jeg sier at de ikke er det, mener Dørum. tv2

- De skremmer varslere

Menneskerettighets-ekspert Gro Hillestad Thune mener Oslo kommunes håndtering av overgreps-varsling var uprofesjonell - og skremmer varslere.

- Oslo kommune straffet Liv Beathe Hauger, istedet for å sette systemet under lupen. Kommunen vred seg unna sitt ansvar. I Hauger sak ser jeg mange av de problemene som desverre er typisk for varslersaker, sier Hillestad Thune, som mener norske myndigheter kan ha brutt menneskerettighetene i sin behandling av varsleren. db

|

Tilkalte politihelikopter og la Svein Gunnar (34) i jern - grunnet barnas plastgevær

Nabokonflikt med politikvinne ble brutal aksjon.

Ydmyket på det groveste

Årsaken til at Mæland nå står fram med sin historie, er at Spesialenheten for politisaker henla hans anmeldelse av politiaksjonen. Nylig opprettholdt Riksadvokaten henleggelsen, men rettet sterk kritikk mot politiets aksjonsgrunnlag.

- Vi kan ikke ha det slik i Norge. Dette er så ille og ydmykende, at det er vanskelig å sette ord på det. Jeg jobber som salgssjef i et større firma, og for meg og min familie er dette en vanvittig belastning. Jeg har måttet søke profesjonell hjelp hos kriseteamet i kommunen i ettertid, sier han.

I etterkant fikk den daværende politinaboen som startet aksjonen besøksforbud overfor Mæland og hans familie. db

|

Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn?

Jeg vokste opp i barsk natur sammen med hardføre lofotværinger og tenkte alltid at jeg hadde vært så heldig å inkarnere i verdens beste land. Jeg bodde også i utlandet noen år, og husker så godt hvor deilig det var å komme hjem til alt kjent og kjært. Nå har jeg mistet mye av følelsen av ”hjem”, og det er en sår erkjennelse som jeg tror jeg deler med mange som har tatt en titt bak det sløret av illusjoner som utgjør vår felles nasjonale identitet. Nyhetsspeilet

Oppsøkte krisesenter - ble fratatt barna

Startet i det stille

Uten at kvinnen kjenner til det, starter krisesenteret på det som skal bli hennes og familiens mareritt. Straks etter at kvinnen drar hjem til mann og barn, kontakter krisesenteret barnevernsvakten.

TV 2 har studert dokumentene som viser å inneholde beviselige feil. Ifølge familiens advokat, oppfatter krisesenteret det slik at mor skal være utsatt for grov mishandling. Krisesenteret benyttet ikke tolk under samtalen. Kvinnen ønsket ikke noen politianmeldelse eller melding til barnevernet, ifølge familiens advokat.

tv2

Barnevernleder anmeldes til svensk politi

Anmeldes for alvorlige forhold

Nå politianmelder han barnevernlederen i Sveio, Anne Bett Toft, for en rekke lovbrudd som Hansson ved hjelp av dokumenter fra norske og svenske myndigheter, hevder han kan føre bevis for at hun har begått. I en foreløpig utarbeidet politianmeldelse som om kort tid overleveres til Polismyndigheten i Sverige, lister han opp flere forhold som også rammes av svensk lov.

sfm.no

Meldte mors mas til barnevernet

Helsedepartementet syntes firebarnsmor Unni Ødegård ringte dem for ofte.

Helsedepartementet mente morens «mas» ville gå ut over barna, og meldte henne til barnevernet.

- Jeg opplever at departementet har brukt barnevernet som en trussel. Departementet kunne ha ødelagt livet til barna mine. De har motarbeidet oss i alt, sier firebarnsmor Unni Ødegård.

vårtland

Video: Barnevernsbarn sendes rundt i landet

TV2.no

Ikke nok å bygge bro

Bryter tålegrensen
En slik opphopning av sosiale problemer måtte nødvendigvis skape nye. Det fysiske forfallet i oppgangene, det sosiale forfallet i altfor mange av leilighetene, husbråket og rusingen skapte uheldige miljøer. Det bidro til en stadig nyrekruttering inn i det sosiale hjelpeapparatet, først i barnevernet, siden i PPT, spesialklasser, utekontakt og til slutt politi. De som forsøkte å bryte ut av den onde sirkelen, fant lite inspirasjon i nabolaget.

bt

Politiet fikk råd av barn om familievold

- Når politiet tar med seg den som slår, vet ikke barna når han eller hun kommer tilbake. De er redde og tør ikke legge seg. De ber om å slippe å bli overlatt til seg selv. Slike konkrete tips finner du i veilederen, forteller Killengreen.

VG

Opplyses det i denne veilederen at barna risikerer at barnevernet henter dem etter at politiet har sendt bekymringsmelding dit? (vår kommentar)

Fem dømt for bortføring av 14-åring

Guttens mor og mormor ble dømt strengest og fikk 90 dagers betinget fengsel. Begge ble også idømt bøter på 10.000 kroner. Mormoren var tiltalt for å ha holdt gutten skjult for barnevernet i tre uker.

VG

Overgrep fra barnevernet

Finn Abrahamsen svært kritisk til at barnevernet ikke gikk til politiet med saken

- Det at ikke barnevernet har gått og anmeldt dette til noen, det bare viser hvordan de selv ser på dette her. De har overhodet ikke kompetanse nok til å snakke med barna om slike ting, sier Abrahamsen

Han mener det burde vært tatt dommeravhør av barna, og det skulle vært gjort av spesialtrente politifolk. Han mener barnevernet skjuler seg bak en misforstått taushetsplikt.

- Her vil de vel hevde taushet fordi de skammer seg over at dette skjer på en sånn institusjon, og så glatter man over det, og gjør det slik at dette passerer videre, sier Abrahamsen.

- Og så lever dette barnet videre med overgriperen, det er jo nesten utrolig, avslutter det erfarne politimannen.

TV2

Ber om betinget fengsel for mor

For meg er det sentrale i dette at barnevernet ikke viste på noen måte hvordan de tenkte å ta vare på min eldste datter, når de visste hvor redd jeg var for henne. Det synes jeg er utilgivelig, sier kvinnen.

Adressa

Barnevernsbarn bor alene på hotell

En 15-åring under barnevernets omsorg har bodd alene på hotell den siste måneden. Barnevernet har ikke noe tilbud til ham.

Gutten er utsatt for regelrett omsorgssvikt, sier 15-åringens advokat, Kjersti Amundsen.

NRK

 Det jeg husker fra Morgensol er kulde

Jeg kjenner redselen og angsten kommer tilbake, og jeg får opplevelsene midt i fleisen når jeg ser det huset. Jeg har vært urolig og gruet meg, og jeg har ikke sovet i natt. Jeg føler at hele barndommen kommer tilbake igjen.

abcnyheter

Folkehelseinstituttet utsatt for sensur

Nevnte etat publiserte for en tid tilbake forskningsmateriale på Internett som omhandlet fakta om hvor bra det står til i Norge med barna som bor her. Paradokset er at Barnevernet er stadig ute i media, og får milevis med spalteplass for sin propaganda om hvor fryktelig elendig det står til med tusener av norske barn. Folkehelseinstituttet sier derimot det stikk motsatte.

SFM.NO

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf