Art. 3. Forbud mot tortur.

Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

OVERGREPENE SOM ALDRI STOPPET!

En faktabok fra fortid og nåtid i "rettsnasjonen" Norge. Boken vil sende sjokkbølger langt inn i den norske Regjeringen, på Stortinget, til sentralledelsen i flere norske politiske partier, og til politiske beslutningstakere i EU/EØS.


Våren 2011 lanseres faktaboken "Overgrepene som aldri stoppet", skrevet av frilansjournalist Jan Hansen. Boken omhandler en mangeårig kamp mot norsk barnevern, norsk rettsvesen og menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Boken vil avsløre forhold som vil sjokkere den norske nasjonen og andre land verden rundt. Norge har åpenbart ikke lært noe som helst av fortiden hva gjelder barneverns- og rettsovergrep, likeledes horrible overgrep mot den norske statens egne borgere, og gjort både i fortid og i nåtid.

I boken vil leserne få en en dyp innsikt i hvordan et barnevernsoffer er blitt behandlet av systemet gjennom nærmere 50 år. Det er skremmende lesing for de aller fleste mennesker.

Forfatteren sier selv at han er fullstendig klar over at boken vil komme til å ramme enkelte veldig hårt. Men systemet har gjennom sine nøye planlagte overgrep mot både barne- og skolehjemsofre, bedt om en bok som denne. Da må også dem som forfatteren anser for å være hovedansvarlige og medansvarlige, også tåle at sannheten kommer for dagen. Og det vil den så absolutt gjøre med denne boken.

sfm.no

|

Renate (31) tapte mobbesak mot kommunen

Renate Garseg (31) fra Trøgstad fikk en spesiell nyttårshilsen fra kommunen sin: En innbetalingsblankett på over 80.000 kroner dumpet ned i postkassen

Trøgstads politikere vil ha dekket advokatutgifter kommunen hadde i 2007, da Garseg saksøkte kommunen for sviktende skoletilbud - og tapte. VG

|

Når staten setter "Tornekronen"på hele familier!

Mobbing er enn uting, og mange er det som taler om at mobbing er "ynkelig" Men hvordan var de selv i ungdomsår? Ble de mobbet, eller var de selv mobbere?

Noen som taler høgt mot mobbing i dag, var gjerne mobbere i går! Verden er full av "krokodilletårer". Noen av de som var mobbere i går er "eksperter" på menneskelig atferd i dag, og går på banen uten blygsel som "ekspert". Selv om mange av de lever et liv som er selve reinkarnasjonen på dysfunksjonell atferd så er det om å gjøre å tilpasse det avviket som de selv lider av, som det normale! sfm

|

Mange liv snudd opp ner etter at myndighetene har "gjort" sitt


Makt- og myndighetsmisbruk, rettsovergrep, brudd på menneskerettigheter og internasjonal folkerett, skal overhodet ikke forekomme i noen land. I hvert fall ikke i siviliserte land viss eksistens i tillegg hevdes å være bygget på kristne prinsipper og grunnverdier. Norge er et av de land som havner i en slik kategori. Likevel skjer det. Og det skjer dessverre oftere og oftere.  sfm

Psykolog ut mot barnevernet

- Det som skremmer meg mest, er å se den kulden og maktarrogansen som enkelte saksbehandlere kan oppvise.

Det sier psykolog Einar Lunga. Han har hatt nærkontakt med barnevernet i mange år som psykolog for barn og ungdom i krise, og er skremt over mye av det han har sett. Han har også vært behandler for den 16 år gamle jenten som er på rømmen fra Øvsttunsenteret og som BT skrev om sist fredag. bt.no

Tortur i psykiatrien

Tvangsmedisinering i norsk psykiatri er rapportert inn til FN. Driver norske psykiatere med tortur?

ABCNYHETER

Sven (30): Fri etter 13 år

Takker VG

- Jeg føler for å takke VG. Avisens fokus på Svens skjebne, er et godt eksempel på hvordan pressen kan gjøre noe for enkeltmennesker som har slitt i mange år, sier advokaten.

Sven har levd halve livet innesperret og tvangsbehandlet. Han har i høst vært på Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark sykehus, sammen med 15 andre som har stått bak noen av Norges mest brutale drap og voldshandlinger.

Tre sakkyndige som har vurdert ham, mener at Sven ikke er sinnslidende. Men observasjoner nedfelt i journalnotater blir brukt som grunnlag for å holde Sven med tvang.

VG

Mange liv snudd opp ned etter at myndigheter har ”gjort” sitt!

Norske myndigheter spør ofte om årsaken til hvorfor mange i landet sliter med psykiske problemer. Et slikt spørsmål bør de rette til seg selv for å finne en del av svarene.

Oslo. Publisert 18.12.2009

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ) (Arkivfoto: IMR)

Makt- og myndighetsmisbruk, rettsovergrep, brudd på menneskerettigheter og internasjonal folkerett, skal overhodet ikke forekomme i noen land. I hvert fall ikke i siviliserte land viss eksistens i tillegg hevdes å være bygget på kristne prinsipper og grunnverdier. Norge er et av de land som havner i en slik kategori. Likevel skjer det. Og det skjer dessverre oftere og oftere.

sfm.no

Storberget gir 600 000 kroner etter at politiet kvalte 44-åring

Hold kjeft om saken i tre år. I dag fikk moren og sønnen (11) endelig oppreisning.

Det var 8. oktover i 2004 politiet kvalte 44 år gamle Robert Michael Aconcha-Kohn til døde under en pågripelse på Ansgar hotell i Oslo.

Politiet satte håndjern på svensken og bandt bena hans sammen med et belte. Ansiktet hans ble dekket med en tett anorakkhette som ble bundet fast. 44-åringen ble bragt til Oslo legevakt for psykiatrisk behandling. Anorakkhetta hadde sittet på i 16 minutter da den ble fjernet på legevakta. 44-åringen var da blå i ansiktet og pustet ikke lenger. En time senere var han erklært død.

Dagbladet

Barnemishandling er en grov kriminell handling

Reell og bevislig barnemishandling må bekjempes med alle tenkbare virkemidler. Men. Hva gjør samfunnet med all barnemishandling som det offentlige selv står som utøver av?

sfm.no

Foreldrepar dømt for å ha mishandlet egne barn

Foreldrene på 23 og 24 år som var tiltalt for å ha mishandlet sine egne barn, er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder og 3 år og 6 måneder.

Dagbladet

Sju års fengsel for tortur

En av de tiltalte i den såkalte tortursaken i Haugesund er dømt til sju og et halvt års fengsel.

De øvrige tiltalte i saken ble idømt fengselsstraffer på mellom tre og fem år. Den strengeste straffen lød på sju år og seks måneder. En av de tiltalte ble dømt til fengsel i tre år, men hele straffen ble gjort betinget, forutsatt at han retter seg etter tiltak fra barnevernet....

msn

 

Irland:

Jentene ble slått med gjenstander som skulle skape mest mulig smerte

Misbruket var systematisk og kan ikke forklares ved individuelle overgrep av personer som opererte utenfor de lovlige og akseptable grensene, står det blant annet å lese.

Dagbladet

Tenåringer tiltalt for å ha torturert og voldtatt jevnaldrende

Alle, med unntak av den eldste, skal ha vært tilknyttet barnevernet. Flere skal ha vært på rømmen.

Dagbladet

Barnevernsansatt frikjent for vold

36-åringen kom til og henvendte seg til gutten, som raskt gikk ut av kjøkkenet. Men uroen fortsatte, og til slutt la 36-åringen gutten i gulvet med et innlært grep.

VG

Håper marerittet forsvinner

Samuelsen mistet flere års skolegang, og sliter fortsatt med mareritt fra tiden på rømmen.

NRK

Barnealarm i norske fengsler

I FNs barnekonvensjon heter det at fengsling av barn kun kan benyttes som siste utvei og i et kortest mulig tidsrom, men ifølge Advokatenes menneskerettighetsutvalg skjer det motsatte i norske fengsler. I en undersøkelse utført av utvalget oppgir flere av barna i norske fengsler å ha lite eller ingen kontakt med advokat, barnevern, psykolog eller annet helsepersonell.

Dagbladet

VG: Barnevernsbarn raner for å dekke narkogjelden sin

Kler av og kroppsvisiterer barna

Barnevernsinstitusjonen Lindøysenteret får krass kritikk for å utsette barna for ydmykelser og krenkelser.

NRK

Amnesty anklager Norge for tortur

Amnesty klager den norske regjeringen inn for FNs torturkomité. Organisasjonen mener psykisk syke i norske fengsler ikke får den helsehjelpen de har krav på.

VG

12Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf