Art. 14. Forbud mot diskriminering.

 

I sjokk over lav erstatning til barnehjemsbarn

Stiftelsen Rettferd for taperne er provosert over at Vestby kommune tilbyr barnehjemsbarn bare ti prosent av den erstatningen de får andre steder.

Mens barnehjemsbarn som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep kan få 725 000 kroner i erstatning i Oslo og de fleste andre kommuner, har kommunestyret i Vestby vedtatt å utbetale maks 30 000 kroner.

Statens maksbeløp er 300 000 kroner i billighetserstatning.

– Dette er første gang jeg høre at en kommune gir bare ti prosent av statens bevilgning, sier generalsekretær i stiftelsen Rettferd for taperne, Ola Ødegaard.

NRK har tidligere fortalt om Frogn kommune, som har vedtatt å utbetale samme erstatningssum som søkerne får fra staten. NRK

|

Fikk regning for fødsel

Sørlandet sykehus krever 17 000 kroner i betaling av ei kvinne fra Etiopia som fødte på sykehuset i Kristiansand.

Fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder frykter slike episoder kan føre til utrygge hjemmefødsler for asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden.

– I verste fall kan det medføre at det blir en hjemmefødsel under dårlige forhold. Jeg mener våre forpliktelser etter barnekonvensjonen tilsier at vi ikke lager økonomiske barrierer for at folk kan få nødvendig fødselshjelp, sier Hagestad. NRK

|

Kan (vil) A-pressen rydde opp i barnevernet?

Konsernet ”A-pressen”, er landets neststørste mediekonsern. Det råder over 48 lokalaviser, 46 nettaviser, 46 mobilaviser, Origo, TV2 og flere lokale tv-stasjoner. Mediekonsernet har mer enn 1,6 millioner avislesere.

A-pressens hjemmeside på Internett, www.apressen.no, er i seg selv verdt et besøk. I alle fall for journalister og redaktører som støtter åpenhet, full presse- og ytringsfrihet innenfor forsvarlige og etiske grenser.

A-pressen er landets neststørste mediekonsern. Det råder over 48 lokalaviser, 46 nettaviser, 46 mobilaviser, Origo, TV2 og flere lokale tv-stasjoner. Når et konsern blir så stort som A-pressen er i dag, hvilke garantier har da lesere og tv-seere for at det frie ordet ikke blir kvalt, dvs, ved å nekte eller unnlate å publisere det noen mener, kan oppfattes eller defineres som politisk ”ukorrekt”. Eksempelvis som å omtale barnevernets terror i en lang bredere skala.

Jeg har sakset følgende fra A-pressens hjemmeside, (noen tekster på forsiden), og som faktisk falt i god jord hos en fritalende journalist, (også anklaget av enkelte i Norsk Journalistlag for å være støttespiller for ekstremister). sfm

|

Mistet sommerjobben etter tv-intervju

Natalie Eriksen fortalte om sine opplevelser som tidligere psykiatripasient på tv på fredag. I dag mistet hun jobben.

 I forbindelse med et nytt lovforslag og en rapport om bruk av tvang i psykiatrien valgte Natalie Eriksen (21) å fortelle sin historie i Dagsrevyen på fredag. Eriksen ble feilaktig diagnosert med schizofreni  og lå hele 203 timer spent fast i en belteseng i løpet av en tremånedersperiode. Da hun etter hvert ble overført til en voksenavdeling ble diagnosen omgjort, og Eriksen ble utskrevet med posttraumatisk stressyndrom (PTSD) for tre år siden. DB

|

Norsk gravrøveri med statens velsignelse

Samene får tilbake 94 skjeletter.

 I morgentimene i dag plasseres 91 kasser med skjeletter av skoltesamer i en massegrav i Neiden ved Kirkenes. De tre siste kassene skal følges til gravstedet av en prominent forsamling klokken to i ettermiddag. db

|

- Hva skal jeg bukke for? Vi er frarøvet alt

Staten kom til samene med 94 skjeletter etter 96 år.

Staten, kirken og vitenskapen ga i går samefolket den dypeste beklagelse. Det skjedde foran 94 kasser med levningene av skoltesamer.

En stor urett ble begått, det var krenkende og nedverdigende å ta disse skjelettene fra gravene, sa statsråd Rigmor Aasrud. db 

|

Politiets tolkeutgifter firedoblet på åtte år

Politiets utgifter til tolkning i straffesaker har eksplodert. På åtte år er utgiftene firedoblet - fra 15 til langt over 66 millioner kroner.

VG

Vår kommentar:

Et typisk eksempel på hvordan rettsikkerheten ivaretas i straffesaker, mens den er totalt fraværende i barnevernsaker.

Vi har eksempler på at mennesker som kommer i fylkesnemd har fått tolk på et annet språk enn sitt eget, og dermed har stått alene med 2 forskjellige språk som man ikke forstår. De aller fleste blir ikke engang tilbudt tolk i møter med bv-tjenesten, og får dette først når advokat krever dette, ofte har bv-tjenesten hatt flere møter  uten at dette har blitt tilbudt.

Homostraff-uttalelser kan være straffbare uansett

Uttalelsene fra sharia-studenten Mohyeldeen Mohammad om at homofile fortjener dødsstraff kan bli rammet av flere bestemmelser i straffeloven. abcnyheter

Gir sosialister skylden for ekstrem-islam abcnyheter

Ber skolen politianmelde lærerne

Stortingets yngste, Frps Mette Hanekamhaug, er blant de som reagerer på at lærerne som ramponerte sin egen gamleskole i julebordsrus slipper billig unna. Verken skolen eller kommunen vil politianmelde vandalene. Foreløpig betraktes forholdet som en personalsak, hvor personalsjef Ola Bakken synes det er prisverdig at de tre vandalene har innrømmet og beklaget det de gjorde.

- Jeg reagerer kraftig på det, og mener lærerne bør straffes på samme måte som elever, sier Mette Hanekamhaug til Dagbladet.

Regjeringen bryter egen likestillingslov


Forskjellsbehandling

Problemet er også tosidig. Det finnes også komiteer med for mange kvinner. Dette får uansett ingen konsekvenser. Men dersom eksempelvis allmennaksjeselskaper ikke oppfyller lovens krav, kan styrene i disse legges ned.

Det er problematisk at det ikke finnes tilsvarende sanksjonsmuligheter i loven mot statlige organer som bryter den. Det er merkelig at staten har andre regler for departementene gjennom likestillingsloven enn de private har gjennom selskapslovgivningen, sier Else McClimans.

VG

Advokat slakter barnevernet

"- Autoritært, hjerteløst, nedlatende, lite kompetent og lite opptatt av barnet. Foreldre og barns rettssikkerhet er en illusjon. Advokat Venil Thiis går til frontalangrep på norsk barnevern."

Adressa

Regjeringen ofrer barna på politikkens alter

Jeg trodde aldri en rødgrønn regjering var villig til å gå så langt, sier leder for 24.000 barnvernspedagoger og sosionomer, Randi Reese.

Nedprioriterer barnevernet
- Hvorfor fortjener ikke disse barna den samme omsorgen som andre. Det må begrunnes, sier Reese. FO-lederen tolker også uttalelsen som at regjeringen ikke planlegger å ruste opp barnevernet.

- Dette tyder på at de ikke har tenkt til å ruste opp barnevernet de kommende fire årene. Det er en dårlig melding til alle barna som trenger hjelp her i landet, sier Reese, som tidligere var aktiv SV-politiker.

Dagbladet

Vår kommentar:

Det er vel heller at det ikke blir en økning i kvinnearbeidsplasser Randi Reese er mest bekymret for?

Kritikk skjules til etter valget

Kritiske rapporter om dårlige veier, svak sykehusstyring og utstøting av arbeidslivet blir hemmeligholdt av de rødgrønne til etter valget.

Aftenposten

Vår kommentar:

Litt på siden av hva vi ellers setter søkelys på, men alikevel viktig for å vise hvordan systemet i Norge fungerer. "Norge er best" og kritikk vil vi ikke ha noe av!

Hillestad Thune: - Norge bryter menneskerettene daglig

" 1999 ble menneskerettighetserklæringen tatt inn i det norske lovverket. Thune mener det er grunn til å spørre om Stortinget ikke skjønte rekkevidden av vedtaket."

Bergens Tidende

Venil Khatarina Thiis: "Jeg har fått nok"

Det er masse fine ord i nemnda. Du har psykologer som engasjeres av kommunene og som har en vesentlig del av sitt inntektsgrunnlag derfra. I neste sak er de beslutningstakere som sakkyndige meddommere i fylkesnemnda. I retten sier de at bare det blir omsorgsovertakelse skal barna få trygghet og raushet. Sannheten er at barna ofte flyttes fra fosterhjem til fosterhjem og kanskje også til barnevernsinstitusjon. Fosterhjemmene er både bra og dårlige. Men fosterhjemmet er alltid en vanskelig setting for en som kommer utenfra og som har opplevd traumet å bli tatt fra sine egne foreldre. Man er også mye mer sårbar for seksuelle overgrep i fosterhjem - kontrollen med vold og overgrep er ikke god.

Adressa

Flere og flere advokater har de senere år trekt seg unna barnevernssaker i avmakt over hva som foregår i systemet. Denne gang er det advokat Thiis som påpeker de forhold som råder ang. barnevern vs rettssikkerhet. Dette er forhold som i en årrekke har blitt påpekt fra flere hold og som er grunnlaget for de krav om gransking våre folkevalgte politikere har fått, men som de til nå har valgt å se bort ifra. Krav om gransking blir sterkere for hver dag som går.( vår kommentar)

- Jeg var ugress i Jens' hage

Grenseløst maktsyke
Karita forklarer hvor lite imponert ektemannen er over lederegenskapene til statsministeren.

«Han har hørt meg fortelle om episoder fra regjeringens indre liv, om hvordan regjeringsmedlemmene ble behandlet, om hersketeknikkene, om enkeltes tilsynelatende grenseløse maktsyke - og ikke minst - om spillet, det evinnelige spillet. Om hvordan noen av dem med ansvar for folkets beste bruker all sin tid på å manøvrere seg inn i neste posisjon, knytte allianser og til enhver tid finne den man bør holde seg inne med - i stedet for å gjøre en jobb.»

 

«Ingen forteller meg hvordan jeg skal forholde meg til min egen avgang. Jeg er skjøvet ut i en isnende kulde der ingen informasjon når fram. (...) jeg er i ferd med å gå i oppløsning

Dagbladet

 

Vår kommentar:

Kanskje Karita nå bedre forstår hvilken "oppløsning" hun har utsatt flere 1000 mennesker for etter å ha adskilt barn og foreldre?

Politiske representanter utestengt fra barnevernseminar

Fylkesleder for Demokratene i Møre og Romsdal, Jostein Myrvang, påpeker overfor Romsdals Budstikke at det i dette tilfelle handler om ren forskjellsbehandling.

sfm

Mor tatt av politiet - ingen sa noe til far

-Barnevernet fortalte ikke helgepappaen at hans ekskone var tatt for narkotikabruk. Det har de nemlig ingen plikt til.

-Barnevernslederen i den aktuelle kommunen forteller at barnevernet kan, men ikke er pliktig til å informere den andre part i slike tilfeller.

-Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kjell Erik Øie, mener at begge foreldre i slike tilfeller bør trekkes inn.

Aftenposten

Fri diktning om vold mot barn i "innvandrerfamilier"

I motsetning til journalistene i diverse aviser som bare klippet og limet fra Dagsavisen, sjekket Trine Lynggard Dagsavisens kilde - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som har gitt ut rapporten «Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre. En kunnskapsoversikt 2008».

Det viser seg at Dagsavisen-journalistene Kristina T. Storeng og Mai-Bente Paulsen leste feil. Tallene stemmer nok. Barn med foreldre fra "ikke-vestlige" land er mer utsatt fra vold - men det er snakk om vold fra voksne og ikke bare fra foreldrene.

Antropologi.info

12Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf