Art.10 Ytringsfrihet

Hellige kuer i Norge

Hva har Norge og India til felles? Jo, det er nærværet av hellige kuer. Barnevernet er en av Norges hellige kuer.

Det kan kritiseres, men ikke for hardt.

Nina Witoszek blir i Aftenposten angrepet for sin kronikk 17. februar. Et polsk ektepar fra Stavanger ble fratatt to barn. Fra barneombudet Reidar Hjermann hagler det beskyldninger om «vulgarisering av viktig debatt». Jan Storø, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sår tvil om hennes etterrettelighet og reagerer på uttrykk som «barnekonfiskering» og «barnevernets politbyrå».

Aftenposten

|

Patetisk og feigt av den norske rikspressen!

I et helt år har sfm.no arbeidet for barnehjemsofre med PTSD skader. Sfm.no er så langt det eneste presseorganet i landet, som har brydd seg om en slik viktig sak. Rikspressen har ikke våget? å åpne munnen. Og det i ”pressefrihetens høyborg”. sfm

|

Norge må også få stoppet barnevernets terror!

Stortinget og Regjeringen Stoltenberg må omgående forhindre at flere barn og unge, havner på norske kirkegårder, forårsaket av terrorister som barnevernet har en god del av.

Den eneste etaten i Norge som fortsatt bruker samme arbeidsmetoder som nazistene under 2. verdenskrig, er vårt såkalte barnevern. Mange sammenlikner i dag etaten med både Pol Pot Regimet, tidligere Stasi og KGB. sfm

|

Kan (vil) A-pressen rydde opp i barnevernet?

Konsernet ”A-pressen”, er landets neststørste mediekonsern. Det råder over 48 lokalaviser, 46 nettaviser, 46 mobilaviser, Origo, TV2 og flere lokale tv-stasjoner. Mediekonsernet har mer enn 1,6 millioner avislesere.

A-pressens hjemmeside på Internett, www.apressen.no, er i seg selv verdt et besøk. I alle fall for journalister og redaktører som støtter åpenhet, full presse- og ytringsfrihet innenfor forsvarlige og etiske grenser.

A-pressen er landets neststørste mediekonsern. Det råder over 48 lokalaviser, 46 nettaviser, 46 mobilaviser, Origo, TV2 og flere lokale tv-stasjoner. Når et konsern blir så stort som A-pressen er i dag, hvilke garantier har da lesere og tv-seere for at det frie ordet ikke blir kvalt, dvs, ved å nekte eller unnlate å publisere det noen mener, kan oppfattes eller defineres som politisk ”ukorrekt”. Eksempelvis som å omtale barnevernets terror i en lang bredere skala.

Jeg har sakset følgende fra A-pressens hjemmeside, (noen tekster på forsiden), og som faktisk falt i god jord hos en fritalende journalist, (også anklaget av enkelte i Norsk Journalistlag for å være støttespiller for ekstremister). sfm

|

Svarteliste

Som et apropo til de berømte svartelistene som bv kjemper tappert for å få fjernet tar vi med denne:

99999

|

Når bare ens egen røst skal høres!

Det finnes en del mennesker som ikke tåler å høre andres røst enn bare sin egen. Det er også kun deres mening som skal framheves, ingen andres. Og er man da ikke enig i alt som slike mennesker både sier, gjør, eller kan finne på å vrenge av seg, dersom de blir snakket imot av noen, så blir den som våger å si imot et slikt menneske et problem, og gjerne sett på som en "fiende". Mennesker med slike egoistiske holdninger er ofte manipulative og meget farlige.

Oslo. Publisert 6.6.2011

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

Både som journalist og redaktør, må man selvsagt regne med å få kritikk fra tid til annen. Kritikk i seg selv er sunt, gitt da at kritikken er konstruktiv, ikke meningsløs og/eller ondsinnet. Det er heller ikke særlig klokt å kritisere andre om man selv ikke tåler kritikk. Eller: Ikke klarer å holde orden i eget hus. sfm.no

Vår kommentar:

Saklig kritikk kan være både sunnt og utviklende, men en god del av det som foregår på internett er direkte personhetsing av mennesker som har ulik oppfatning enn det en selv har. Slikt tar HRA-N sterk avstrand fra og vi oppfordrer våre medlemmer til ikke å delta i slike diskusjoner.

|

Vil stanse Folkvord-bok om korrupsjon

I boka «Vår korrupte hovedstad» beskriver Rødt-politiker Erling Folkvord en ukultur i Oslo, og hevder at «maktelite og rikfolk tar seg til rette mens fellesskapet betaler». '

Han navngir i boka si private næringsdrivende som får «utilbørlige fordeler» fordi de har mektige venner. Forfatteren, som har vært folkevalgt i Oslo i over 20 år, skal etter planen lansere boka i morgen. NRK

|

Vil ha revansj etter 20 års trakassering

– Jeg hengte opp plakatene for å provosere fram en anmeldelse fra Vefsn kommune som jeg kan ta helt til menneskerettighets-domstolen i Strasbourg. Etter 20 år med trakassering vil jeg har revansje.

43-åringen og hans kone hevder seg trakassert av barnevernet i Vefsn helt siden de først fikk barn for 20 år siden, og at en del av motivet med å distribuere plakater med bilde av to barnevernsansatte både i Mosjøen og på internett er revansje over kommunen.helgeland-arbeiderblad

Må i fengsel for en legitim SMS melding til ansatt i barnevernet

Den 1. april 2011 må Anne Gro Rønneberg i Rogaland gå en måned i fengsel. Hun har i en pågående barnevernsak, sendt en vennlig SMS til barnevernet med teksten: "Fint om du umiddelbart trekker tilbake denne feile anklagen mot meg, slik at vi sparer tid og ressurser".

Rent formelt er den juridiske begrunnelsen for å la henne sone 1 måned i fengsel en helt annen ifølge kvinnen som denne saken handler om.
Det formelle omhandler derimot alvorligere trusler. Anne Gro Rønneberg forteller til sfm.no at hun er blitt forvekslet av barnevernet med en annen person, noen som slettens ikke er helt uvanlig av barnevernet å gjøre. (Slike hendelser kan også sfm.no føre soleklare bevis for).  sfm

|

Trua med å sprengje barnevernet

Lokala til barnevernet i Ulstein vart fredag ettermiddag tømde for folk etter at det vart ringd inn noko som vart oppfatta som ein bombetrussel.

- Det var ein person som snakka gebrokkent norsk som ringde inn. Vedkomande kom med trugslar som vart opplevd som trugande, seier lensmann Odd Kulø i Ulstein og Hareid. smp

Advarsel til mamma-bloggere

Ingen medbestemmelse


—Foreldre har rett til å legge ut bilder av barna sine, og det er de som avgjør hva som legges ut på nett, men vi ønsker at foreldre skal være forsiktige, forklarer kommunikasjonsrådgiver Thomas Wrigglesworth hos barneombudet. db

STATEN EIER BARNA

Kjære Franz Kafka. I tilfelle det finnes et liv etter døden, skriver jeg herved et brev til deg. Det virker vel søkt å tro at du leser norske aviser i det hinsidige, men man kan jo håpe - og er det noe sted du ville få bekreftet mange av dine dystre teorier, så er det i kjempers fødeland anno 2009.

Aftenposten

Datatilsynet vil slette sensitiv barneinformasjon

Flere foreldre bruker internett som protestarena mot hverandre eller barnevernet. Nå vil Datatilsynet ha muligheten til å slette sensitiv informasjon.

– Det er særlig sensitive opplysninger, som psykiater-evalueringer, eller filmer av at barna blir tatt med tvang fra hjemmet, forteller seniorrådgiver i Datatilsynet, Cecilie Rønnevik.

NRK / Kommenter i Dagbladet

Hvem skal kontrollere kontrollregimet?

Datalagrinsdirektivet truer privatsfæren som fellesgode i et fungerende demokrati, skriver Jon Wessel-Aas.(Advokat og styremedlem i Den internasjonale juristkommisjons norske avdeling (ICJ-Norge)


DET FORUTSETTER ikke bare åpenhet og innsyn i forvaltningen. Det forutsetter samtidig at vi fritt kan kritisere måten makten blir forvaltet på og at vi kan velge når vi vil diskutere/kommunisere om dette og annet i fortrolighet og når vi ønsker å kommunisere offentlig.

Hvis staten, i større grad enn nødvendig for å opprettholde selve demokratiet, kan tvinge til seg innsyn i vår private kommunikasjon, fratas opposisjonen muligheter til å utvikle og utveksle sine alternative tanker, meninger og strategier i fortrolighet. Noe som selvsagt bidrar til å konsolidere den regjerende makten.

Hvis det i tillegg er slik at den enkelte er usikker på når kommunikasjon er fortrolig, fordi statens eventuelle «innsyn» foretas i det skjulte, gjennom hemmelig innsamling/overvåkning/avlytting, skapes en ytterligere nedkjølende effekt på opposisjonell aktivitet.

Dette er de klassiske og historisk veldokumenterte tegnene på det som - hvis det går for langt - skaper en totalitær stat, der all opposisjon knebles.


Dette behøver ikke skje gjennom dramatiske statskupp, det kan like gjerne skje gradvis og nesten umerkelig - som resultatet av en sum av isolert sett «uskyldige» tiltak. Det er derfor Menneskerettskonvensjonen begrenser flertallets adgang til å innskrenke privatsfæren og kommunikasjonsfriheten.

Dagbladet

Vår kommentar:

HRA-N har nettopp levert svar til departementet på: Høring – etterkontroll av personopplysningsloven, hvor vi påpeker nettopp det som Jon Wessel-Aas tar opp her.  Det ser ut for oss at Storberget og AP ønsker en totalitær stat hvor all opposisjon skal knebles.

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf