Bildesperado dømt igjen

Fri i bare tre uker

Helgens villmannskjøring i amfetaminrus skjedde bare tre uker etter at han slapp ut fra fengsel etter en lignende dom, og dette er fjerde gang at 20-åringen dømmes for å ha kjørt stjålne biler. Da tar vi ikke med at han som tenåring ble tatt for biltyveri for første gang. Blant annet stjal han den gangen en uniformert politibil (!) på Oppdal.

TK

Vår kommentar:

Det er en kjenngjerning at svært mange som har stått under barnevernets omsorg ender opp slik. Kanskje også denne saken er resultat av barnevernets "gode omsorg"? Om det er tilfelle burde ikke da de ansvarlige saksbehandlere i Kristiansund også stilles for retten?

Truet med omskjæring - fikk oppholdstillatelse

Jenter som er kjønnslemlestet, er roligere og mindre interessert i gutter. Det var argumentet til den etiopiske faren, og førte til at familien fikk oppholdstillatelse.

VG

Vår kommentar:

Oppholdstillatelse er ingen garanti for at disse jentene ikke blir kjønnslemlestet. Dette er noe som foregår også i Norge uten at norske myndigheter ser ut for å gjøre noe særlig annet enn å kjøre kampanjer for å stoppe det. Vil disse jentene om noen år kreve erstatning fra staten for at ingen grep inn?

Innlagt med mor på psykiatrisk

Nina er fem år første gang hun blir innlagt på psykiatrisk sykehus sammen med sin syke mor. I hele oppveksten blir jenta seksuelt misbrukt av en rekke menn. Mange i Tromsø visste. Ingen gjorde noe.

Aftenposten

Kommunen brydde seg ikke

Vågan kommune opptrådte grovt uaktsomt. Det er ikke rom for tvil om at kommunen skulle ha grepet inn overfor denne familien.

Det sa advokat Ådne Almbakk under sine prosedyre i dag. Han representerer de fire søsknene som har saksøkt Vågan kommune for grovt uaktsomt å ikke ha grepet inn og fjernet dem fra hjemmet de selv har karakterisert som ondskapens hus.

an.no

Grove overgrep for retten

Det må være viktig å få kjørt en slik sak igjennom, slik at offentlige myndigheter blir klar over hvilket enormt ansvar de har for barn og unges oppvekst, og at de kan bli stilt ansvarlige ved forsømmelse i ettertid, sier Hildebrand.

NRK

Christoffer ble bare åtte år. Han ble sviktet av alle.

Her er historien om den livlige gutten som blir funnet død i senga, med et 17 centimeter langt brudd på hodeskallen. Volden han ble påført kom ikke brått og overraskende, den hadde pågått over lang tid.

Dagbladet

Foreldre mistenkt for grov barnemishandling

Barna skal ha blitt slått med ledninger og tidvis måttet oppholde seg i en kjeller.

AN / VG

Nordmann dømt for grov mishandling av stesønnen


I avhør har moren fortalt at gutten ble tvunget til å spise til han kastet opp - for så å tvinge ham til å spise spyet. Moren fortalte også at han ble tvunget til å stå naken og klissvåt på balkongen i novemberkulden, om brennmerking med lighter, om limet samboeren helte inn i øret hans og om det etsende middelet Plumbo han helte inn i øynene til gutten.

VG

Vår kommentar:

Vi håper inderlig at denne lille gutten får reell hjelp sammen med familien sin, og at han i tillegg til disse traumene ikke blir påført ytterligere skader ved adskillelse fra biologisk familie.

Lavere straff for mishandling av barn

Foreldre som mishandler eller dreper sine egne barn, dømmes mildere enn voksne som skader andre voksne.

Det er konklusjonen NRK trekker etter å ha gått gjennom 75 voldsdommer fra lagmannsrettene de siste ti årene.

VG

Vår kommentar:

I tilfeller med mishandling av barn under barnevernet blir gjerningsmenn/kvinner sjelden eller aldri etterforsket, og sakene henlegges før det når rettsapparatet. Dermed kan man spørre seg om det er greit at tvangsplasserte barn mishandles så lenge det foretas av det offentlige?

Smågutter tvunget opp på én fot

-Som straff for butikkstjeling måtte de to ungguttene ofte stå på en fot med hendene i været. Nå må faren i fengsel for barnemishandling.

-Selv om volden ikke var av det grove slaget, mener retten at det er stor fare for at barna påføres psykiske skader.

-Etter anmeldelsen har begge sønnene vært under barnevernets omsorg.

ba.no

Vår kommentar:

At fysisk avstraffelse mot barn er helt forkastelig er det ingen tvil om, men hva med de psykiske skadene disse barna vil bli påført gjennom barnevernets inngripen i familien. Det er forlengst godt dokumentert gjennom forskning at disse barna mest sannsynlig vil få det mye verre under offentlig omsorg ennom de hadde fått være hjemme hvor de hører til.  Også her ser vi , som i de aller fleste andre tilfeller, at å be barnevernet om hjelp nytter lite- heller tvert imot- familien har blitt påført flere belastninger.

Barnevernet bør ta affære

Hvis det er slik at barn bor i ulovlige brakkerigger under slike kritikkverdige forhold, så bør barnevernet gripe inn, sier ordfører i Oslo, Fabian Stang.

Dagbladet

Vår kommentar:

Vi spør Fabian Stang: Er det bedre å påføre disse barna og familiene mange års lidelse gjennom adskillelse enn at de bor trangt i en periode?

Det er nesten rart at det finnes "folk" i Norge når man tenker på at de fleste bodde svært trangt helt opp til 1950-årene. Flere steder beskrives det at man t.o.m omgjorde komodeskuffer til seng for småbarna for at alle skulle få plass til å sove. Utrolig!

Klappjakt

Advokaten deres, Johan Eide, sier han er dypt urolig over et klima som gjør politi og barnevern «fullstendig nærsynte» i sin iver etter å få noen dømt for kjønnslemlestelse. De har pålegg fra høyeste hold. Justisministeren har gitt klar instruks om at han vil ha en fellende dom. Alt tyder på at både barnevern, politi og legekontor i denne saken har tolket det som hjemmel for å gå utenom alle gjeldende regler. Dette er en helt uholdbar situasjon, der norske verdier om rettssikkerhet og likebehandling blir ofret for å nå et tvilsomt politisk mål.

Dagbladet

-Offentlige instanser for dårlige til å melde fra om vold mot barn

Barnevernssjef forarget.

Omgår barnevernsloven
Lilleberg har ingen forståelse for at det kan være vanskelig for legevakta å vite om det er grunn til bekymring for barnet.

Han mener det er direkte omåelse av barnevernslovens meldeplikt å bringe inn andre instanser i stedet for barnevernet.

Dagbladet

Forhånd.12

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf