Art.19. Fysisk,psykisk og sosial mishandling

Slektninger av drept åtteåring mener barnevernet sviktet

- Farmoren er en fantastisk dame, og min søster er svært takknemlig for alt hun har gjort for Malvin. Men spørsmålet er om det er riktig at barnevernet kan overlate så mye ansvar til en eldre kvinne som har skjedd i denne saken. Jeg mener det er en skandale at de i hvert fall ikke har fulgt bedre opp, sier den nære slektningen. VG

Overgrepssaken i Vestfold: Barnevernet brøt loven

Grep ikke inn i tide for voldtatt og torturert fire- og seksåring.

Fylkesmannen i Vestfold startet granskingen av tre kommuner i Vestfold etter at TV 2 i fjor høst avdekket at to små gutter på henholdsvis fire og seks år i mange år hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, omsorgssvikt og mishandling uten at barnevernet grep inn. tv2nyhetene

Hjelpeapparat som overgriper

Barn med store atferdsvansker blir ofte kasteballer i det offentlige hjelpeapparatet. Resultatet er at barna kan få større problemer enn de hadde i utgangspunktet.

 Det er slående og skremmende. Spesielt sett i lys av at barn bør vokse opp i trygge omgivelser med få, nære og varige relasjoner til voksenpersoner, sier Eyvind Hedel.

I ti år drev Hedel et kollektiv for ungdommer som ble sett på som altfor vanskelige til å kunne plasseres i fosterhjem og offentlige ungdomsinstitusjoner.

Over en treårsperiode fulgte han to av de unge klientene på kollektivet. Hedels doktoravhandling er en fortelling om vandringen disse barna har hatt gjennom hjelpeapparatet og altfor mange tiltak som fosterhjem og institusjoner.

 Forskning.no

Får maks erstatning i barnevernssak

– En av de verste barnevernssakene i Norge i nyere tid, mener retten.

En Fredrikstad-mann får 725.000 kroner i erstatning for tapt barndom.

Det er det meste man kan få gjennom oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.

Den 45 år gamle mannen sier til Fredriksstad Blad at best av alt er at han nå får en unnskyldning fra kommunen.

– Jeg kommer aldri til å glemme barndommen min. Men nå som jeg får en unnskyldning kan jeg legge barndommen til side, og jeg kan gå videre, sier han til avisa.   NRK

Vår kommentar:

Det viktigste av er å plassere skyld hvor den hører hjemme: hos kommunen.

Mor og stefar i fengsel for barnemishandling

En mor (35) og en stefar (31) er dømt til fengsel i ett år og fire måneder for å ha mishandlet fire barn gjennom flere år. VG

Riktig hjelp til rett tid

Jeg har et spesielt minne, om ei ung mor, som hadde psykiske problemer (angst og depresjoner) og som hadde flere barn.

Barnevernet som bestemte over hennes privatliv i forhold til barna, kan ikke ha forstått noe som helst av hva denne unge moren og barna hennes kunne oppnå av gode resultater ved kyndig hjelp og støtte. Hun så selv så at hun måtte ha hjelp for å klare sin mors-rolle.

I stedet tok barnevernet saken helt i egne hender, plasserte også barn nr. tre fra henne! Hun var ingen vanskelig person å være sammen med, men trengte oppfølging og støtte, som hun forklarte meg det selv. Vi snakket en del sammen da vi til tider oppholdt oss på samme sted for hjelp og støtte i våre hverdager.

Hva skjedde da etter at barnevernet tok fra henne barn nr. tre? tk

Barneombudet ut mot religiøs tvang mot barn

Det er første gang barneombudet uttaler seg i hijab-debatten som har rast den siste uken.

- Man bør ikke diskutere hijab uten også å diskutere alle former for religiøs tvang mot barn i Norge. Det er faktisk slik at vi i vårt land har mange religiøse grupper, de fleste av dem kristne, som insisterer på at barn skal uttrykke foreldrenes religion på ulike måter som kan være problematisk for barn, sier Hjermann til Aftenposten. VG

Seksåring måtte til rektor fordi han hadde lekt med tissen sin

At barn blir straffet for naturlig, seksuell utforsking gir handlingsrom for overgripere, mener fagfolk. Dagbladet

Slo barnet – fikk 15.000 kr. i bot

MANDAL: Hendelsen skjedde i oktober på utsiden av Mandal politistasjon. Da skulle faren til gutten avlevere sønnen til moren etter å ha hatt samvær med ham.

Gutten ble hysterisk, gråt og ville ikke gi slipp på faren. Faren måtte bære ham over guttens mors bil og plassere ham der. I følge vitner som så opptrinnet, bøyde faren seg ned mot sønnen flere ganger som satt i setet før han til slutt rev seg løs og gikk mot sin egen bil like ved. fvn.no

Hadde 31 sjanser til å gripe inn

Barnevernet sviktet fullstendig. Nå ryster en ny overgrepssak Storbritannia.

Aftenposten

Psykolog ut mot barnevernet

- Det som skremmer meg mest, er å se den kulden og maktarrogansen som enkelte saksbehandlere kan oppvise.

Det sier psykolog Einar Lunga. Han har hatt nærkontakt med barnevernet i mange år som psykolog for barn og ungdom i krise, og er skremt over mye av det han har sett. Han har også vært behandler for den 16 år gamle jenten som er på rømmen fra Øvsttunsenteret og som BT skrev om sist fredag. bt.no

Torturerte tre år gammel gutt

En 38 år gammel mann fra Øst-Finnmark er dømt til fire år og seks måneders fengsel for tortur og mishandling av sin nå fire år gamle stesønn.

Fireåringen, som vokste opp i Vestfold før foreldrenes samlivsbrudd, er nå gjenforent med sin biologiske far. NRK

Oppsøkte krisesenter - ble fratatt barna

Startet i det stille

Uten at kvinnen kjenner til det, starter krisesenteret på det som skal bli hennes og familiens mareritt. Straks etter at kvinnen drar hjem til mann og barn, kontakter krisesenteret barnevernsvakten.

TV 2 har studert dokumentene som viser å inneholde beviselige feil. Ifølge familiens advokat, oppfatter krisesenteret det slik at mor skal være utsatt for grov mishandling. Krisesenteret benyttet ikke tolk under samtalen. Kvinnen ønsket ikke noen politianmeldelse eller melding til barnevernet, ifølge familiens advokat.

tv2

Voldssaker mot barn blir henlagt

Politiet får kritikk for svært dårlig etterforskning i saker der barn er utsatt for vold og mishandling, og for ikke å ivareta barns rettssikkerhet. NRK


De vanskelige bevisene

Lite er viktigere enn å beskytte barn mot mishandling og vold, ikke minst når den skjer i «de lukkede rom». Etterforskning og straff er et av flere virkemiddel for å bedre barns vern. Ved Riksadvokatembetet har vi de senere år intensivert vårt engasjement for å styrke politiets og påtalemyndighetens innsats på dette området.

Jeg lar de konkrete sakene ligge i denne sammenheng, men nevner at vi her ved kontoret har gått tungt inn i behandlingen av enkeltsaker for å sikre en best mulig behandling, og for på den måten å bidra til kompetanseoppbygging. Vi har også arbeidet generelt for å bedre etterforskningen og den påtalemessige behandling. Mye er gjort, men det er utvilsomt fortsatt en vei å gå.

Aftenposten / Debattsentralen

Foreldrepar dømt for å ha mishandlet egne barn

Foreldrene på 23 og 24 år som var tiltalt for å ha mishandlet sine egne barn, er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder og 3 år og 6 måneder.

Dagbladet

Datter drept tross rop om hjelp

Desperat varslet Gunnvor Omland (21) barnevern og politi om at eks-samboeren truet med å drepe deres felles datter (2). Men ingen hørte på henne — før det var for sent. VG

Klep ungene hardt - mor må i fengsel

En romsdalskvinne må i fengsel etter at ungene fortalte om hardhendt klyping og slag med flathånda.

rb.no

1300 barn er ofre for vold hver uke

Men nordmenn er for feige til å melde fra når de mistenker at barn blir utsatt for vold, sier justisminister Knut Storberget.

Kraftsalven fra justisministeren kom på et frokostmøte med norsk presse onsdag. Etter å ha skrytt av lavere soningskø, tidenes politibudsjett og flere asylsøkere som skal kastes ut, lovet Knut Storberget mer innsats mot spesielt et område, nemlig familievold.

Hver uke blir over tusen norske barn enten utsatt for vold eller vitne til vold i hjemmet.

– Vi har gjort undersøkelser som viser at 1300 unger i Norge rapporterer per uke om at man utsettes enten for vold hjemme eller er vitne til det, sier justisminister Knut Storberget til TV 2 Nyhetene.

– Og det er toppen av isfjellet, legger han til.

tv2

12Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf