Art.11 Barnebortføring

Dømt for å ha bortført sin egen sønn

Det var i romjula i fjor kvinnen reiste til en by på Vestlandet, der hennes mindreårige sønn var plassert i et fosterhjem etter vedtak fra barnevernet i Sarpsborg. Bakgrunnen for vestlandsturen var at hun trodde hun skulle ha samvær med sin sønn. Men ved ankomst fikk hun beskjed om at det ikke ble noe av et slikt samvær.

sa.no

Femåring bortført av mormor

Politiet har ikke lykkes i å komme i kontakt med kvinnen. De frykter ikke for at barnet skal lide noen overlast.

- Det er ikke greit at det er blitt sånn, men vi er ikke redde for at det skal skje jenta noe, sier politioverbetjent Jan Ove Thorsen ved Søgne og Songdalen lensmannskontor til NTB.

abcnyheter

Bortført femåring kom til rette : vg

Smuglet barn for Norge - siktet for kidnapping

Fosterforeldre smuglet to norsk-tyrkiske gutter fra Tyrkia bestilt av norske myndigheter.

Sommeren 2006 smuglet fosterforeldrene Carsten Flo og Anette Rugland med hjelp av en norsk privatetterforsker og hans team to norsk-tyrkiske gutter ut fra Tyrkia. Alt var regissert og betalt av norske myndigheter.

Like før jul i fjor måtte de to møte til rettslig avhør i Norge, siktet for bortføring av to tyrkiske statsborgere. De føler seg sviktet av norske myndigheter som påla dem oppdraget.

– Norske myndigheter har sagt flere ganger at de ikke har noe med dette å gjøre. Da er det vi som blir sittende igjen med hele skylden, sier Carsten Flo TV 2

Marokko med nye anklager mot Norge

Bagatelliserer

Marokkanske myndigheter slår seg ikke til ro med forsikringen fra Støre og hevder å sitte med beviser for at norske diplomater gikk for langt.

Skah til VG Nett: - Jeg føler meg forrådt av Norge

- Norske myndigheter bør på ingen måte overse eller bagatellisere de handlinger deres diplomater i Rabat har gjort seg skyldige i, heter det i kunngjøringen fra marokkansk UD, som nå varsler et rettslig etterspill i saken.

VG

Vår kommentar:

Samtidig som BLD fremmer lovforslag for å forhindre barnebortføringer deltar de aktivt i slike bortføringer selv. Skal ikke norsk lov gjelde for alle?

NUPI: Norge er involvert i 300-400 «Skah-saker» årlig

Norge er hvert år involvert i 300-400 «Khalid Skah-saker». Det er bare hans kjendisstatus som gjør at akkurat denne saken har fått så stor oppmerksomhet, mener diplomatiforsker Iver B. Neumann ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Neumann mener det er svært uheldig at Skah-saken nå blir frontet av to utenriksministre.

- Er det noe man jobber for på dette nivået, så er det at slike saker ikke skal bli løftet opp dit. Saken går ut over alle statlige aktører, og på alle måter ut over hverdagspolitikken. Dette kan fastslås, uten å si noe om skyld, sier Neumann.

VG

Skah-saken

To offiserer som er knyttet til marinejegerkommandoen i Forsvaret, deltok i aksjonen for å smugle barna til Khalid Skah ut av Marokko.

Flere uavhengige kilder bekrefter overfor VG at spesialsoldatene deltok i en privat aksjon på oppdrag fra Khalid Skahs ekskone, Anne Cecilie Hopstock (44).

Spesialsoldatene ble hyret inn til jobben av en tidligere politimann som ledet flukten fra Marokko i juli fjor. Begge offiserene skal også ha bakgrunn fra Forsvarets etterretningstjeneste. Det samme skal lederen av gruppen hatt. Han omtaler seg tidvis som våpenhandler, skriver VG lørdag. / Dagbladet

 

Hadde inntrykk av at barnesmugling var klarert med Norge

Spesialsoldatene som skal ha bidratt til å smugle Khalid Skahs barn ut av Marokko, hadde inntrykk av at aksjonen var godkjent av norske myndigheter, skriver VG

Ifølge avisa fikk de to mennene inntrykk av at aksjonen var klarert på høyt nivå hos myndighetene.

Dagbladet

Disse mennene smuglet Skah-barna ut av Marokko

 

 

Norsk diplomat fraktet Skah-barna til spesialsoldatene

Skah-saken i vg

 

The Skah-case in Marocco:  Maghreb Arabe

Hittil hemmelige dokumenter i Skah-saken:

- UD frarådet å smugle Skah-barna ut av Marokko

 

Måtte svare på hvorfor hun sendte SMS med smilefjes til Skah

Regjeringen stopper barnebidrag til kidnappere

Problemet er at foreldre som bortfører egne barn nyter godt av norske velferdsordninger som barnetrygd, kontantstøtte og uføretrygd. Dermed er offentlige støtteordninger i realiteten med på å finansiere bortføringer. Den av foreldrene som sitter igjen alene må ofte betale bidrag.

Dagbladet

Barnevernet kidnappet barna

Verden raste

Etter en strid med barnevernet vant familien fram i Eidsivating lagmannsrett: Ifølge dommen skulle ikke barna plasseres i fosterhjem før saken mot familien skulle behandles i september. Stikk i strid med kjennelsen, og uten at verken foreldre eller barna var informert, troppet barnevernet opp på skolene til barna på 16,12, og 8 år, og tok dem med seg.

Dagbladet

Historien om en dokumentar

Oslo. Publisert 7.8.2009

Av Ole Texmo

Grunnen er opplagt: man ville for enhver pris at moren som hevder å ha fått sine barn bortført i det ene caset dokumentaren presenterer, skulle få barna hjem til Norge. Slik at NRK samtidig kunne dekke den lykkelige begivenheten og oppnå credit for egen del. Men for å lykkes i tilbakeføringer av barn trenger man samarbeidspartnere. Dokumentaren opplyser ikke hvilken praktisk hjelp moren har fått. Dokumentaren opplyser heller ikke om sakens juridisk-rettslige sider.

sfm.no

Privat selskap henter barn

- Ved åtte-ni anledninger har våre folk grepet aktivt inn og hentet barnet ut for å få det hjem, sier daglig leder Martin Waage i ABP World Group. Men han vil ikke svare på om selskapets folk har vært bevæpnet i slike situasjoner.

ABP World Group tilbyr blant annet livvakt- og overvåkingstjenester - og oppsporing og hjemhenting av bortførte barn.

- De siste seks årene har vi vært involvert i om lag 15 slike saker, blant annet i Sør-Amerika, Midtøsten og på Balkan, sier Waage.

For de mest krevende og risikofylte oppdragene kommer prisen, ifølge Waage, fort opp i 200.000-300.000 kroner.

Tilkjent omsorg

En kvinne på Vestlandet kontaktet selskapet etter at sønnen angivelig ble bortført til Balkan av sin far.

- Han reiste på ferie i juni i fjor og kom tilbake uten barnet. Gutten bor hos farens familie. Han fyller to år denne måneden. Jeg har ikke sett ham siden i fjor sommer, sier kvinnen som ikke er gift med mannen lenger.

Hun ønsker å være anonym av hensyn til sønnen.

Aftenbladet.no

Når staten selv er kidnapperen!

Tvangshenting og ulovlig frihetsberøvelse av barn kan likestilles med kidnapping. Likevel beskyttes ikke barna av loven men derimot dem som utfører selve handlingen.

Oslo. Publisert 4.8.2009

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

I kjølvannet av NRK Brennpunkt dokumentaren om barnekidnapping den 3.8, kom redaktør for www.bortfort.no, Kjell Schewig, med en glimrende kronikk i Adresseavisen 4.8 og med overskriften Barnebedraget. Schewig gikk ganske dypt inn i en materie som staten aller helst hadde håpet på ikke så dagens lys. Nå trykte likevel Adresseavisen hele kronikken og fortjener som forfatteren, ros for å ha medvirket til at flere og viktige fakta kom for dagen, fakta som også var nyttig lesing for flere som arbeider innen presse og media.

Sfm.no

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf