Art.9 Barnets rett til biologisk familie

Her ser hun bestemor for første gang på 17 år

Til daglig passer Veronica (22) på Jens Stoltenberg.

Veronica mistet kontakten med foreldrene og familien sin som femåring, og vokste opp i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner.

Hadde bilde av henne på veggen

Hun hadde ikke sett besteforeldrene på 17 år da hun med programleder Sturla Berg Johansens hjelp sporet dem opp på en adresse i Tyskland i fjor.

Det ble et følelsesladd møte både for den norske kvinnen og det tyske ekteparet, som fortsatt hadde et babybilde av henne hengende på veggen hjemme.

- Jeg var ikke med da TV 2-teamet banket på døra. Vi visste jo ingenting om hva som skjulte seg bak den. Men det var en ubeskrivelig følelse da de hentet meg og jeg fikk se igjen besteforeldrene mine. Jeg tror du må ha opplevd det selv, for å forstå hvordan det føles, sier hun.

- Jeg skjønte det var meg på bildet, jeg kjente igjen klærne. Det betydde at de også hadde savnet meg, sier hun. kjendis.no

Gråtende barn gjenforent med foreldrene

De 33 barna som ble forsøkt tatt ut av Haiti av misjonærer i januar, er gjenforent med sine foreldre.

- Det viser seg at alle de 33 barna har foreldre. SOS-barnebyer er overbevist om at det i de fleste tilfeller er det beste for barnet å bli tatt vare på og beskyttet av familien, heter det i en uttalelse fra den internasjonale organisasjonen. VG

Kidnappet barna – dømt til fengsel

I mars i fjor kidnappet 28-åringen og hans kone de to barna fra sine fosterforeldre på åpen gate i Oslo.

Barna hadde blitt overført til fosterforeldre etter en dom kort tid før kidnappingen. I dommen slås det fast at foreldrene, som tilhører Rom-folket, ”ikke var i stand til å gi barna forsvarlig omsorg”.

Først mer enn seks måneder etter kidnappingen – i starten av oktober i fjor – meldte foreldrene seg med barna. Aftenposten

Dømt for å ha kidnappet eget barn

Retten legger vekt på at det er alvorlig at en slik bortføring skjer fra en barnevernsinstitusjon etter at en omsorgsovertakelse har skjedd. Her kommer hensynet til spedbarnet inn i bildet, sier aktor Espen Hanken.

Barnet er tilbake hos barnevernet, i et beredskapshjem. VG

Stakk av med barna - sporløst forsvunnet

- De er etterlyst for en relativt alvorlig straffbar handling, og det er politiets ønske å få tips om hvor de befinner seg, sier operasjonsleder Trond Puck i Østfold politidistrikt.

Han presiserer viktigheten av å få barna tilbake.

- Så lenge barna har vært underlagt barnevernet betyr det at det har vært en eller annen form for omsorgssvikt. Det betyr at det ikke er ønskelig at disse barna er hos sine foreldre, sier operasjonslederen.

Han sier at politiet i utgangspunktet ikke mistenker at de frykter for barnas liv. VG

Etterlyst irakisk foreldrepar pågrepet i Hellas db

«Min farfar ble skutt og drept av mafiaen»

Stieg Larsson-skuespiller Michael Nyqvist (47) letet opp sine biologiske foreldre i voksen alder.

Denne uka kommer hans bok «Når barnet har lagt seg» ut på norsk.

Boka er en livshistorie med sterk vekt på at han ble adoptert som ettåring. Som voksen lette han opp og fant sine biologiske
foreldre. Mora har han så vidt møtt. Faren er italiensk, og kunne fortelle at Nyqvist farfar ble offer for et mafiadrap.

- For meg har dette vært et eksistensielt spørsmål, som jeg forsøker å finne svar på. Faktisk helt konkret: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hva går jeg til?

- Hva har det betydd for deg å utgi denne boka?

- Hmmm ... jeg tror kanskje jeg er blitt et bedre menneske. Redslene mine har sluppet taket. Jeg ser ikke lenger alltid etter en
nødutgang i alle situasjoner i livet.


- Har du gått i terapi?

- Ja visst. Etter at min datter ble født, i 1991. Da møtte jeg for første gang en person jeg var i slekt med. Jeg gikk i terapi fire ganger i uka, i 13 år. Jeg fortalte det til min gode venn Lars Norén. «Feiging,» sa han. «Jeg gikk i 14.»

Dagbladet

Til kamp for foreldra

Ho har bitre erfaringar med barnevernet, og meiner at tre av fire barnevernsborn aldri burde vorte tekne frå foreldra. No rustar ho seg til kamp.

– Dette er noko eg vaknar opp med og legg meg til. Eg har ei opa sorg i meg 24 timar i døgnet. I staden for å vere sint eller gje opp, ønskjer eg å engasjere meg konstruktivt. Det har eg no gjort, seier Berit Aarset frå Dimna i Ulstein.

Sorggrupper
Organisasjonen har skrive fleire høyringsfråsegner, men det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

– Det er stort behov for grupper der dei med lang erfaring i å vere biologisk familie i ei barnevernssak kan gje av sin kunnskap til dei med nye erfaringar.(utdrag fra sunnmørsposten, se pdf-fil under)

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no

c.pdf

Storberget vil gjøre det lettere å nekte samvær

Justisministeren vil senke beviskravene for vold i barnefordelingssaker.

- Dette er vår største utfordring innen kriminaliteten, sier Storberget til Vårt Land. Justisministeren mener det ikke er noe galt med loven.

- I straffesaker skal tvilen komme den tiltalte til gode. I sivile saker holder det med «overveiende sannsynlighet». Mitt inntrykk er at i sivile saker blir beviskravet lagt veldig tett opp mot det som gjelder i straffesaker.

tv2

Vår kommentar:

I straffesaker er du uskyldig inntil det motsatte er bevist.

I sivile saker er du skyldig inntil du selv har bevist din uskyld, noe som omtrent er umulig.

Erstatning

HRA-N har fått tilsendt utdrag av en erstatningssak som vi har fått tillatelse til å legge ut. Denne er anonymisert. Erstatningen dreier seg bl.a om "omsorgssvikt i form av at familien ikke fikk besøke henne"

2009_HRL_erstatning_Statens_Sivilrettsforvaltning.pdf

- Skilsmissebarn blir oftere uføre

Faren for å falle ut av arbeidslivet er størst dersom man vokser opp med enslige eller skilte foreldre.

- Alle andre familiesituasjoner enn å vokse opp med sine biologiske foreldre øker sannsynligheten for å falle ut av arbeidslivet, sier Fafo-forsker Christer Hyggen til Bergens Tidende.

Adressa

Spedbarn kidnappet fra barnehjem

En fire måneder gammel baby ble kidnappet fra et barnehjem i Oslo fredag ettermiddag.

- En 37 år gammel kvinne var i dag på samvær med et spedbarn hun er fratatt omsorgen for. Hun forlot deretter barnehjemmet med en ukjent mann og barnet, sier kommunikasjonsrådgiver Martine Laeng ved sentralvakta i Oslo til Dagbladet.

Dagbladet

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf