Art.20. Fosterhjem/institusjon/kafala

Beryktet ”barnehjem” drev helt ulovlig

Det har vært jobbet i flere år med gransking av en rekke forhold omkring det forhatte Bergens Guttehjem. Mer enn 50 år senere, finner man klare bevis for at flere myndigheter med vitende og vilje, har fjernet papirer som tilhørte de tidligere elevene.

Det er nå brakt helt på det rene at det tidligere forhatte Bergens Guttehjem, drev uten offentlig godkjenning. Staten hadde det øverste ansvaret for at så ikke skulle kunne skje. Flere forhold som senere har blitt avdekket, viser en særdeles skremmende mangel på kontroll. Likeledes handlinger begått i strid med barnevernloven av 1953. sfm

Ingen hjelp til barnevernofre med PTSD skader

Det er nå 1 ½ år siden sfm.no påbegynte arbeidet for rettferd for barnevernofre, slike som er blitt påført PTSD (senskader). Det er sjokkerende og direkte rystende å registrere det gigantiske sviket som begås mot alle disse ofrene. Og fra de aller fleste hold.

Foreldelse gjelder visstnok bare for slike som det norske såkalte barnevernet, har ødelagt deler eller hele livet for. Igjen faller slike ofre mellom flere stoler i den selvoppnevnte ”rettsstaten” Norge.

Det er nå 1 ½ år siden sfm.no påbegynte arbeidet for rettferd for barnevernofre, slike som er blitt påført PTSD (senskader). Det er sjokkerende og direkte rystende å registrere det gigantiske sviket som begås mot alle disse ofrene. Og fra de aller fleste hold. sfm

Dyrket hasj hos barnevernet

- Helt forferdelig at de ikke passer bedre på, sier moren.

På rommet sitt på barnevernsinstitusjonen pleiet den 17 år gamle gutten flere velvoksne cannabisplanter. Både guttens mor og politiet reagerer sterkt på at den private barnevernsinstitusjonen Boenheten AS ikke har hatt strengere kontroll med 17-åringen.

- Det er helt forferdelig at de ikke passer bedre på. Plantene luktet så kraftig at det stinket i hele leiligheten. Jeg skjønner ikke at de ikke griper inn, sier guttens mor, som vil være anonym av hensyn til sønnen. BT

|

Ideologi styrer barnevernet

Barna skal ut av institusjonene, mener regjeringen. Dette er rein ideologi uten faglig begrunnelse. Et svik mot de aller mest sårbare barna, fastslår FO-ere ansatt i institusjonsbarnevernet.

 Det er fortærende å høre statsråder snakke som om 1400 barn i dag er feilplassert. Det er barn og unge der ute som ser på TV og leser i avisen at de er plassert et sted som er skadelig for dem, sier 2. nestleder Kjetil Ostling, som selv har jobbet ti år på en institusjon for hardt relasjonsskadd ungdom. fontene

 

Fosterbarn får ikke tilsynsbesøk

Flere tusen fosterbarn får ikke de tilsynsbesøkene de etter loven har krav på.

Etter loven skal tilsynsfører oppnevnt av barnevernet besøke fosterbarna minst fire ganger i året, for å få barnas versjon av hvordan fosterhjemmet fungerer.

En landsoversikt viser at 3000 av landets fosterbarn ikke har jevnlige samtaler med tilsynsføreren sin. nrk

BRENNPUNKT 5/10-2020

NRK

Fosterhjemskonsulent siktet for sex med egen fosterdatter

TROMSØ (VG) Fosterdatteren var bare 17 år gammel da Bufetat-rådgiveren skal ha forgrepet seg.

 

Ungdomar på rømmen

Det var mor til ungdomane som kontakta Sogn Avis etter at ho sjølv via politiet hadde fått vite at ungane var meld sakna. Dei to, ein gut på 17 år og ei jente på 15 , vart henta barnevernet den 7.juni og teke med til Sogn.

Sogn Avis

14-åringen på hjul igjen

KRISTIANSAND: Natt til torsdag i forrige uke stjal han sammen med kompis på 15 år en bil i Kristiansand, og ble tatt av politiet.

Natten etterpå stjal han igjen en bil sammen kameraten. Politiet antar at en annen bil som ble rappet i nærheten av farens bolig, også ble stjålet av 14-åringen.

Fredag etablerte Bufetat et nytt regime rundt gutten. Han ble fraktet til en bolig i Iveland, som St. Hansgården i Kristiansand benytter som en del av barnevernstjenesten. Natt til mandag rømte han igjen. fvn

Skåland ungdomsbase

TOTENKOLLEKTIVET

Fosterhjemsomsorgen en planlagt katastrofe

Barnevernsbarna får psykiske problemer av å bli flyttet fra hjem til hjem. Problemene øker jo mer barna flytter.

NRK

Barnevernsdokumentar opprører

Tirsdag kveld viste Brennpunkt en unik dokumentar fra innsiden av norsk barnevern. På nettmøtet etter sending fikk redaksjonen flere hundre henvendelser.

NRK

Fryktar for veslesystera sitt liv

Angst og depresjonar

Fjortenåringen har ved fleire høve teke kontakt med systera for å fortelje at ho slit med angst og depresjonar, og at ho mistrivast hjå fosterfamilien. Men det er lite attenåringen kan gjere når systera er under barnevernet - no fryktar attenåringen for systera si helse.

– Ho seier at ho ønskjer å ta sitt eige liv om det ikkje skjer noko, det er ingen som bryr seg om ho, det er ingen som høyrer på det ho seier. Det er mykje som gjer vondt, seier kvinna.

nrk

Fosterfar dømt for overgrep mot 14-åring


«Etter rettens oppfatning har tiltalte ønsket å fortsette et seksuelt forhold til fornærmede. Bare tiltaltes innrømmelser medfører at han har gått langt utenfor rammen for hjelp på fornærmedes premisser,» heter det i dommen.

VG

– Fosterbarna bør kreve erstatning

Barn som stadig måtte flytte til nye fosterhjem kan kreve erstatning for en ustabil oppvekst. Det sier advokat Einar Drægebø, som ledet den første barnehjemsgranskingen i Norge. NRK

25 har meldt seg

"Fosterhjem er det viktigste tiltaket barnevernet har."

Grete Johansen

Barn skal ikke ha det sånn

Vi har fått mange telefoner fra folk som er opprørt, beveget og engasjert. Men best av alt: Inntil klokka 13 onsdag har det meldt seg 25 nye fosterforeldre. Det er til å ta bølgen av, sa en opprømt rekrutterer under et møte i går kveld.

Adressa

Hadde sex med fostersønn

Tønsberg tingrett har straffet kvinnen med ubetinget fengsel i 30 dager og betinget fengsel i 60 dager. I tillegg ble kvinnen fradømt retten til å ha fosterhjem eller besøkshjem i fem år.

Kvinnen erkjente straffskyld etter siktelsen og retten har gitt henne 25 prosent strafferabatt.

tb

Fosterbarn – og stolt av det!

Flyttet flere ganger

Det var først da mine fosterforeldre kom inn i livet mitt, at jeg virkelig kunne begynne å leve det, i stedet for bare å eksistere. Jeg er oppvokst i Trøndelag og har vært et barnevernsbarn hele livet. Allerede da jeg var tre måneder gammel ble jeg flyttet første gang, og det skulle ikke bli den siste. De første to flyttingene skjedde før jeg var tre år, så det husker jeg ikke mye fra. Men jeg husker siste gangen jeg ble hentet hjemme og kom til en institusjon. Da var jeg 11 år. Ingen kunne forklare meg hvor lenge jeg skulle bo der, eller hva det neste ble. Jeg visste heller ikke når jeg skulle få se mine foreldre igjen. Alt dette gjorde livet mitt veldig vanskelig.

Adressa

Tildelt pris for sak om fosterhjemsbarn

Adresseavisens Mari K. By Rise og Lajla Ellingsen fikk tildelt Den trønderske journalistprisen under Hellkonferansen. Adressa

12Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf