KRITISK SAMFUNNSDEBATT OM RETTSIKKERHET I BARNEVERNSSAKER

KAMPEN OM BARNETS BESTE: Er rettsikkerhet i banrevernssaker mer enn en illusjon?

Av Nina Langfeldt og Joar Tranøy

Jan Mehlums bok: Kalde hender

Forlagets omtale:
En 15 år gammel skinhead oppsøker Tønsberg-advokaten Svend Foyn, men forsvinner ut av kontoret uten å ha sagt et ord. Noen timer senere blir gutten - Elvis Kristiansen - funnet død, overkjørt av toget. Foyn klarer ikke å slå seg til ro med at det var et uhell. Hva var det gutten ville ham? Jo mer Foyn undersøker i Elvis’ historie, dess mer innfløkt virker saken. Her er tråder til hendelser i fortiden så vel som til organisert kriminalitet og overgrep mot barn.

Haugen bok

Hekseprosesser vs barnevern

Boka "Heksenes forsvarere" av Jan Guillou er  meget aktuell i forhold til hva som i dag skjer innen norsk barnevern og i prosessen rundt omsorgsovertakelser. Guillou omtaler bl.a Bjugn-saken i denne bola og trekker klare paralleller til hva som skjedde i hekseprosessene på 1600-tallet.

 

Om Bjugn-saken,Sitat:

- Den saken er det perfekte eksemplet på en moderne hekseprosess. Saken inneholdt alle de klassiske elementene vi ser går igjen, fastslår Guillou.

Det hele begynte da en selvlært ekspert på seksuelle overgrep på barn holdt et foredrag i bygda en februardag i 1992. Budskapet var at slike overgrep var mye vanligere en man tidligere hadde trodd. Det viste tall fra USA.

Guillou sammenligner flere av nåtidens sakkyndige psykologer, psykiatere og andre eksperter med 1600-tallets teologer, vismenn og andre diverse selvutnevnte eksperter i omtrent samme prosesser som de vi ser i dag.( bl.a i forhold til  barnevernssaker.) Guillou påpeker bruken av "falske minner" i  flere av sakene, bl.a. i Bjugn-saken og viser til at i flere overgrepssaker har det vist seg at psykologer har tatt feil.

Man kan spørre seg om de virkelig har "tatt feil" eller om det har vært en bevisst handling for å "få rett"?

Uansett hvordan man tolker dette er dette skadelig for de som blir utsatt for slike grunnløse påstander og som Guillou selv sier:

Sitat:

Problemet er at de skråsikre ekspertene har tatt feil i mange saker, noe som har fått grusomme konsekvenser for mange mennesker.

Juristkontakt

Noen vet

Ny aktuell bok av Trude Teige:

Forlagets omtale:
Et eldre ektepar blir funnet drept på en gård i Asker. Kajsa Coren, politisk journalist i Kanal 4, blir sendt til åstedet. Egentlig arbeider hun med å avdekke en av velferdsstatens største skandaler etter krigen: Omsorgssvikt og overgrep mot barn på barnehjem og spesialskoler. Hun sitter på informasjon som tyder på at sannheten om alle overgrepene langt fra er kommet fram. Litt etter litt begynner Kajsa å forstå at det er en sammenheng mellom drapet på ekteparet og barnehjemsskandalen, og hun føler at hun er på sporet av et skup. Samtidig befinner drapsmannen seg mye nærmere enn hun aner.

Haugen bok

Heksenes forsvarere av Jan Guillou

Jan Guillou skrev boken Heksenes forsvarere i 2002. Tre år senere ble det laget en dokumentarserie basert på boken, hvor Guillou selv er fortelleren. Heksenes tid starter opp rundt 1670, hvor overtroen var sterk over hele verden, og dårlige tider ble forklart av onde krefter. Sentralt i heksejakten var barn og deres livlige fantasi, for det hele startet med broren til en bondepike, som så sin søster redde en geit fra drukningsdøden. Gutten la på en overnaturlig vri når han skulle fortelle om dåden til faren, og dermed var snøballen begynt å rulle.

Etter hvert som dette ble kjent, kom flere barnevitner frem og vitnet mot tanter, mødre og søstre, alt for oppmerksomhetens del. Og i de fleste tilfellene ble de trodd. Hekseprossessen var i gang, og de ytterst få som sådde tvil om troverdigheten ble uglesett. Heksenes tid ser på hvordan hysteriet går som en farsott gjennom Sverige fra bygdene, og inntoget i hovedstaden med sine 40.000 innbyggere, som ville bli en katastrofe. Serien sammenligner hendelsene i Sverige med det som litt senere skjedde i Baskerland, og tar til slutt en kikk på moderne tids heksejakt, med spesielt fokus på Bjugn-saken.

DVDarkivet

Overgrep
søkelys på psykiatrien

Gro Hillestad Tune om brudd på menneskerettighetene i norsk psykiatri.

Pris: 
Kr 247,-   
 Kjøp 
ISBN:  9788279352532
Forlag:  Abstrakt
Språk:  Bokmål
Format:  Heftet
Trykket:  2008

Emner:  Menneskerettigheter, Mishandling, Psykiatri
Den Norske Bokdatabasens omtale:
I denne boken beskriver nærmere 70 tidligere pasienter og pårørende sine negative erfaringer med norsk psykiatri. Forfatteren, som er menneskerettighetsjurist, peker på at psykisk syke er blant dem som er spesielt utsatt for brudd på menneskerettighetene. I kommentarer knytter hun beskrivelsene i boken til menneskerettighetene for å synliggjøre denne delen av lovgivningen. Hennes hensikt med boken er blant annet å fremprovosere en konstruktiv debatt om hvordan psykiatriske pasienter kan gis bedre vern mot overgrep og krenkelser. Hun ønsker videre å vise hvordan lovgivning som tillater helsepersonell å bruke fysisk makt, alltid innebærer risiko for misbruk av makt, og at psykiatriske pasienter og deres pårørende trenger det vern som ligger i menneskerettighetsloven. I to egne kapitler gis en innføring i menneskerettighetene, og i rettigheter pasienter har bruk for. Har litteraturliste. © DnBB AS

 

Haugen Bok 

Det er så personavhengig
om barnevernarbeiderens personlige makt
Forfatter:  Sigrid Nordstoga
Serie:  Forskningsserien (nr. 34)

Forlagets omtale:
Lovverk og fagkunnskap er viktige premisser for vedtak som barneverntjenesten fatter, men i tillegg kommer også barnevernarbeiderens mer personlige oppfatninger. Fokus i denne studien er de avveininger og de defineringstema som reises når barnevernarbeideren møter klientene, danner seg en forståelse av saken og innstiller på et vedtak. Studien viser at barnevernarbeiderens personlige innflytelse har ulikt spillerom på ulike arenaer fram til et vedtak. Rapporten gir verdifull innsikt i prosesser som påvirker beslutningen, men som ikke er åpne for dem som beslutningen gjelder. Slik sett er studien av interesse også innenfor andre velferdsområder som fordeler goder. Levert av © DnBB AS

Haugen Bok

ATSKILLELSE BARN OG FORELDRE

Sverre Kvilhaug

Hva sier internasjonal forskning om sammenheng mellom atskillese i barndommen og senere fysisk og psykiske lidelser.

Utgitt av Cita forlag. Pb.136, 5903 Isdalstø.

Overgrepet
justismordene på Fritz Moen
Forfatter:  Tore Sandberg

Forlagets omtale:
Rettsskandalen rundt Fritz Moen er utgangspunktet for Tore Sandbergs bok om den sterkt funksjonshemmede mannen som måtte sone en fengselsstraff på 18 år for to drap han ikke hadde begått. Det er en avslørende beretning om hvordan det norske politi- og rettssystemet ikke klarte å yte et ressurssvakt menneske rettferdighet. Fritz Moen ble dømt for hvem han var, for hva livet hadde påført ham - og for andres uhyrligheter. I 2004, 27 år etter at han ble pågrepet første gang, ble Fritz Moen formelt frikjent for ett av drapene. Men han måtte leve livet ut med en drapsdom. Først i 2006, mer enn et år etter sin død, ble han renvasket for begge drapene. Ingen har større kunnskap om justismordene på Fritz Moen enn privatetterforskeren Tore Sandberg. I denne boka kommer han med hittil ukjente og oppsiktsvekkende opplysninger om hvordan etterforskningen ble styrt og fakta fordreid slik at en uskyldig mann ble dømt. Levert av © DnBB AS

Haugen Bok

Med makt til å krenke
om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak
Forfatter:  Randi Haugland

Forlagets omtale:
I Med makt til å krenke møter vi «Tina» og hennes to barn i en konfliktfylt barnevernssak. Vi følger Tinas avmakt og kamp for sin lille familie gjennom 16 år. Historien om Tina representerer de vanskelige og kostnadskrevende konfliktsakene, der avgjørende beslutninger fattes i fylkesnemnd og rettsapparat. Boken er faglig aktuell fordi den bidrar til forståelse av barns og foreldres motstand i slike saker. I tillegg er den et innlegg i debatten om barnevernets makt og myndighetsutøvelse i konflikter. Levert av © DnBB AS

Haugen Bok

Haugen Bok

Utdrag av Boka: Maktovergrep og Justismord!

Av fostermor/adoptivmor: Berit Aarset

Her finner jeg faktisk noe av det alvorligste og mest avslørende jeg har lest om norsk Barnevern, og husk vi har hele boka i bakhånd!

 

Jeg siterer fra slutten av føreordet til boka:

Kvar er all hjelp og hjelpetiltak som BV påstår blir gjort før ei omsorgsovertaking?

Er det berre propaganda? Rita og vesle A får ikkje eit einaste hjelpetiltak! Turen til Trastalia er del av ei planlagd omsorgsovertaking. Det viser sakspapira! Er det slik norsk barnevern skal fungere?

 

Jeg fortsetter med noe av det alvorligste fra førstesida:

            Mor til Rita var 21 år, og etter det eg forstår i dag hadde ho språkvanskar. I 1996 vart det fastslått at dottera hadde arva dei. Ellers var ho ei livleg, snill og kjekk jente. Historia om barnevernet (BV) si framferd mot henne, rundt då dei tok frå henne omsorgen for vesle Rita var grunnen til at ho tok livet sitt ein månad seinare.  Leiaren for Fosterheimsentralen fortalde meg stolt at ho held eit flammande innlegg for barnevernsnemnda, og med domaren sin dobbeltstemme vart det avgjort at Rita skulle plasserast anonymt i fosterheim til ho vart 18 år. Leiaren var stolt over at ho hadde argumentert så godt og meinte det at  hennar innlegg var avgjerande. BV og politi troppa opp klokka 23:30 hos vesle Rita og mora. Dei hadde lagt seg for natta. Vidare fortalde leiaren at vesle Rita hadde så mykje fine kle. Men denne natta gjekk alt så fort, så det var grunnen til at vesle Rita hadde på seg delar frå ulike sett av barnekle. Dei raska med seg vesle Rita til barneheimen i Molde. Mora sat igjen åleine i sjokk. Denne delen av historia minner om det vi kan lese frå bøkene frå andre verdenskrig, då folk vart henta om natta og sende til fangeleir.

 

            Men det vitnar og om eit barnevern som er svært respektlaus mot ei ung mor i 1988. Ein kan også samanlikne BV si framferd mot Rita som BV i januarkvelden 2006 overlet til seg sjølv. Er det ikkje i slike situasjonar ein treng krisepsykologisk hjelp? Eg ser klare paralellar i hentinga mellom då vi fekk vesle Rita i 1988, og det som blir brukt som argument i saka om vesle A i 2006. T.d fortalde leiar av Fosterheimsentralen at vesle Rita var så dehydrert og dårlig ernært då BV kom inn i biletet, at dei ikkje visste om ho ville overleve. Eg spurde om ho vart innlagd på sjukehus, men det hadde ho ikkje blitt.  Eg spurde kva legen meinte om dette då, men ho hadde ikkje vore til lege heller, forstod eg. Svara eg fekk, var svært diffuse, og samtaletema vart skifta. Eg var usikker på om eg hadde rett til å få vite noko, leiaren hadde kanskje sagt for mykje allereie. Men som anestesisjukepleiar reagerte eg på at eit lite barn som vesle Rita ikkje vart innlagd på barneavdeling om ho var dehydrert. Det er ein tilstand som fort kan bli livstruande. Denne utsegna har murra i bakhodet mange gonger; var dette sant?

            Den same historia om dehydrering vart servert om vesle A på Trastalia 2006! Dette berre veit eg er lygn, og eg ser klar parallell. For fagfolk i fylkesnemnd og tingrett er "dehydrering" teikn på grov omsorgssvikt, og denne utsegna verkar inn på deira avgjerd om Rita får tilbake barnet. Ergo er ei slik utsegn ei grov lygn! Kva med sanninga av norsk barnevernsforsking når journaldokument til barneverntenesta inneheld slike grove feil? Blir ikkje forskinga vanæra, når forskinga byggjer på eit bakgrunnsmateriale som ingen i biologisk familie til fosterbarn kjenner seg igjen i?

 

Det som er gjengitt ovenfor stemmer altså meget godt med mange andre erfaringer som er dokumentert og opplevd av mange forskjellige ofre for barnevernets uakseptable overgrep i lang tid. Befringutvalget avslørte de skremmende forholdene fram til 1980, men forholdene er faktisk minst like skremmende under dagens barnevern!

I boka vises det til et klart selvmord, og det finnes dessverre mange tilsvarende skrekkhistorier. Det er for eksempel helt vanlig at utvalgte foreldre psykes ned totalt, og da kan dessverre alt skje. Mange må altså stilles til ansvar og straffes for sine overgrep mot totalt uskyldige barn og deres foreldre!

Trondheim 24. nov. 2007

Noralf Aunan

Profesjonsutdanninger som halvfabrikata

(Omtale av boka UTAKTER fra forskning.no)

Utakt mellom krav og kvalifikasjoner

Ett av forskernes hovedfunn er at det i over halvparten av tilfellene er alvorlige utakter mellom praksisfeltets krav og profesjonsutdanningenes vektlegging når det gjelder basale kunnskaper, ferdigheter og yrkesetiske verdier.

De største utaktene ligger i utdanningenes og praksisfeltets ulike syn på hvor viktig fagutøverens personlige, relasjonelle og emosjonelle kompetanse er. Det vil si den delen av fagkompetansen som handler om selvinnsikt, håndtering av brukerens og egne følelser, samt evne til å utforme relasjonene til brukeren på en faglig god måte.

Brukere som forsøkskaniner

-Brukerne fungerer som forsøkskaniner for fagpersoner som offisiellt presenteres som ferdigutdannede, men som i realiteten kun har en halvferdig utdannelse, hevder forfatterene videre.

 

Spesielt i strøk der hvor det er vanskelig å rekruttere fagfolk, blir nyutdannede satt på ansvarsfulle oppgaver, blant annet som ledere. Det er her sannsynligheten for feilgrep med store konsekvenser størst. 

Forskning.no

 

Utakter
om helse- og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis
Forfattere: 

Halvor Fauske,
Marit Kollstad,
Sigrun Nilsen,
Pär Nygren,
Finn Skårderud

Haugen Bok

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf