Styremedlem Noralf Aunan og HRA-N``s leder Berit Aarset viser frem årespris og diplom som i år ble tildelt Sverre Kvilhaug.
Styremedlem Noralf Aunan og HRA-N``s leder Berit Aarset viser frem årespris og diplom som i år ble tildelt Sverre Kvilhaug.

2012 Rapport fra Human Rights Alert – Norway sitt årsmøte og – treff.

HRA-N ønsker å takke alle som deltok for et meget fint treff, samt å takke for den flotte responsen vi fikk. Vi ønsker også nye medlemmer velkommen!
Vi ønsker også å takke flere næringsdrivende som har bidratt med ting for utlodning m.m. noe som har gitt oss mulighet til å dekke noe av de kostnader ett slikt treff koster. Vi ønsker også spesielt å takke advokat Olav Sylte som tok den lange turen opp til Ulsteinvik for å holde foredrag for HRA-N!

Representanter fra styret var til stede fra 6-8/7, og det kom folk fra nesten hele landet. Også i år ble årsmøtet lagt til Vandrerheimen i Ulsteinvik. Første dag gikk med til å komme i orden og bli kjent. De som kom fra styret ordnet med det praktiske til lørdag hvor det meste skulle foregå. Det ble et godt gjensyn med de som også deltok i fjor, og nye som kom til ble inkludert og godt tatt imot.

Selve årsmøtet og foredraget foregikk i amfiet. Det har vært et tettpakket program og vi fikk ett svært interessant foredrag av advokat Sylte.

Lørdag 7. juli
Årsmøtet startet kl.10 med gjennomgang av årsmelding, regnskap, 4 innkomne saker, og valg. Diskusjonene gikk og erfaringer ble delt. Som vanlig kom det frem både sorg og savn, men også mange gode minner. Veien videre er ett gjennomgående tema hvert år. Det møtte ca 30 stk.

Foredraget gikk fra kl.15 til kl.19 med en liten pause slik at alle fikk flytte seg inn og forberede seg til middag, som Vandrerheimen i år hadde stått for.

Tor Hennum spilte før og etter at det blei gjort kjent at advokat Sverre Kvilhaug ble tildelt årets ærespris og begrunnelsen ble lest opp. Takk

for flott musikk! Dessverre hadde ikke Sverre Kvilhaug mulighet til å være til stede for å motta denne.

Kyllinggryte med salat og ris smakte svært godt etter en lang dag, og kaffe og kaker ble servert utover kvelden. Tusen takk til hun som kjøpte en flott marsipan-kake med flott  'HRA-N- dekor'!

Det var en vellykket kveld hvor det så ut for at de som var med koste seg. Arrangementet ble avsluttet i 23.30-tiden, og de fleste tok kvelden etter en lang dag med mange inntrykk.

Søndag:
Noen dro tidlig da flere hadde lang reise og jobb mandag, men det kom også et par nye for å hilse på og kunne være med i diskusjon. Praten gikk lett og engasjert frem til ca kl.14 hvor treff/årsmøte for 2012 ble avsluttet. I løpet av helga har mennesker med ulik kultur, bakgrunn og kompetanse samlet seg for å diskutere veien videre. Vi håper at de fleste vil holde kontakt både med oss og med hverandre i tiden fremover. Allerede ved avslutning uttrykte flere at de gledet seg til treffet neste år.

Styret i HRA-N vil takke alle som møtte for et vellykket treff!

Styret i Human Rights Alert

Norway.

HRA-N`s flotte årsmøtekake gitt av ett av medlemmene. Tusen takk!
HRA-N`s flotte årsmøtekake gitt av ett av medlemmene. Tusen takk!
Styremedlem Noralf Aunan og HRA-N`s leder Berit Aarset viser frem årets ærespris som ble tildelt Sverre Kvilhaug
Styremedlem Noralf Aunan og HRA-N`s leder Berit Aarset viser frem årets ærespris som ble tildelt Sverre Kvilhaug
Leder Berit beundrer den flotte årsmøtekaka ett av medlemmene har stått for.
Leder Berit beundrer den flotte årsmøtekaka ett av medlemmene har stått for.
Fra venstre: Inger Djmel, Bjarne Nordstrand, Noralf Aunan og Ruth Hoel i pausa.
Fra venstre: Inger Djmel, Bjarne Nordstrand, Noralf Aunan og Ruth Hoel i pausa.
Kaker, is og jordbær er supert etter en lang dag.
Kaker, is og jordbær er supert etter en lang dag.

HRA-N årsmøte/treff i Ulsteinvik 2012

Human Rights Alert-Norway gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer årsmøte/treff i Ulsteinvik 7 og 8 juli 2012.

Vi starter opp kl.9.30 lørdag 7/7-12. Program vil komme senere.

Hver enkelt må bestille rom selv på tlf. 700 09 600

Vi anbefaler at de som kommer bestiller rom i god (tid  helst før 1.mai) da Vanrerhjemmet har flere arrangementer  (bryllup og slektstevne) samme helg. Husk å oppgi at dere er med i HRA-N pga ekstra rabatter 10% rabatter på 2 netter (ingen rabatt på en overnatting) ved bestilling. Ved inngang på treffet tar vi kr.500,- pr.pers som dekker: kaffe/te, frukt, middag lørdags kveld og kaker, samt leie av lokale. Info om vandrerhjemmetse vedlagt fil under.

 HRA-N må selvsagt også ha påmelding til årsmøtet/-treffet via post@hra-n.no, slik at vi blir orientert av den enkelte når dere kommer, og hvor mange vi blir. HRA-N ønsker at alle får et så godt årsmøte/-treff som mulig. Signaliser om noen vil dele rom og kostnader, som i fjor.

Hvordan komme seg frem til Ulsteinvik via off.kommunikasjon:Det er god kommunikasjon til/fra Ulsteinvik. Fly til Ålesund lufthamn, Vigra. Videre buss til hurtigbåten til Hareid(betaler fellesbillett). Fra Hareid til Ulsteinvik står det buss på kaia –og den stopper, på signal, ved Vandrehjemmet.

Buss daglig morgen og kveld fra/til Oslo og Bergen(korresponderer/ev bussbytte på Nordfjordeid) til Ulsteinvik. Buss fra Trondheim pluss ’timeekspressen’ fra Kr.sund kjører om Skateflukaia i Ålesund, der hurtigbåt-terminalen til Hareid er. Om det blir vansker med sjeldne bussavganger om kvelden, skal vi prøve å få til ei ordning der en blir henta på Hareid. Vi trenger da hjelp fra medlemmer som komm er med bil.

Som vanlig skal det utdeles ærespris og forslag til hvem som bør få æresprisen 2012 sendes til post@hra-n.no

vandrerhjem_priser.pdf
|

Forslag til HRA-N`s ærespris 2012

Det er snart tid for at HRA-N skal dele ut ærespris for 2012, og vi ønsker å få tilsendt forslag.

Dette bør være en person/gruppe som har utmerket seg i arbeid ang. brudd på menneskerettene (EMK og/eller FN`s barnekonvensjon)

Forslag til hvem som bør få HRA-N`s ærespris i 2012 sendes post@hra-n.no

Frist for innsendelse er 1/5-2012

|

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com



-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf