Nordisk heder til redaktøren av sfm.no

NKMR (Nordiska Komiteen för Mänskliga Rättighetar), besluttet lørdag 20.08.2011 å tildele redaktør og frilansjournalist Jan Hansen i sfm.no, komiteens hedersdiplom for hans årelange kamp for menneskerettigheter for barn og familier.

Les beslutningen på sfm

HRA-N vil gratulere Jan Hansen med prisen!

|

HRA-N’s ærespris for 2011 tildelt sfm.no’s redaktør

- Innsatsen hans for å synliggjøre og bedre rettssikkerheten for norske barn og foreldre er formidabel. Vi tror at tankene hans har vært rundt dette daglig gjennom hele livet, heter det blant annet i avgjørelsen. Jan Hansen er selv meget rørt.

Min hjertelige og personlige takk følger for den varme omtalen som fulgte med HRA-N sin flotte ærespris og diplom for år 2011. Visse forhold gjorde at jeg dessverre var forhindret fra å være til stede under selve utdelingen. Tildelingen av årets ærespris og diplom fra HRA-N, var slettens ikke forventet på noen måte. Meldingen kom som en meget stor og svært så gledelig overraskelse. sfm

|

Treff/årsmøte 2011

HRA-N ønsker å takke alle som deltok for et meget fint treff, samt å takke for den flotte responsen vi fikk. Vi ønsker også nye medlemmer velkommen!

 
Representanter fra styret var til stede fra 5-7/8,  og det kom folk fra nesten hele landet.  I år ble årsmøtet lagt til Vandrerheimen i Ulsteinvik.Dette viste seg å være ett svært godt valg.Gode rom med egne bad, frokost og mulighet til å lage egne måltider. I tillegg hadde HRA-N leid en av salene for selve årsmøtet, middag og utdeling av ærespris 6/8. Vandrerheimen hadde i tillegg flere sittegrupper rundt omkring hvor de som ønsket kunne trekke seg litt tilbake og diskutere.
Første dag gikk med til å komme i orden og bli kjent. De som kom fra styret ordnet med det praktiske til lørdag hvor det meste skulle foregå. Det ble et godt gjensyn med de som også deltok i fjor, og nye som kom til ble inkludert og godt tatt imot.
 
Lørdag 6/8
Årsmøtet startet kl.10 med gjennomgang av årsberetning,  regnskap, 6 innkomne saker med vedtak og valg. Deretter ble det ei pause hvor diskusjonene gikk og hvor erfaringer ble delt. Som vanlig kom det frem både sorg og savn, men også mange gode minner. Veien videre var ett gjennomgående tema. Det møtte ca 30 stk.
 
Etter pausen holdt Marius Reikerås  foredrag, med hovedfokus på menneskerettene.  Også han påpekte problemene med mange små grupper hvor folk spres i stedet for å stå samlet og jobbe med dette.
HRA-N vil takke Marius Reikerås for dette flotte foredraget!
 
Etter foredraget ble det pause frem til kl.18 med middag, underholdning og utdeling av æresprisen 2011.
Middagen var bestilt fra Sunt og Nam og var svært delikat tillaget. Kaffe og kaker ble servert utover kvelden.
 
Begrunnelse for æresprisen 2011:
 

Årets gave til Æresprisen er ett sterkt symbol for HRA-N, og mot de brudd på menneskerettene som foregår i dagens Norge.

Wenche Bjerknes, Kristiansund er kunstneren som har malt og utformet årets gave.
Maleriet symboliserer litt av det som foregår ved en omsorgsovertakelse, og barna i bildet står flere av oss som sitter i styret nær.
Barna blir splittet og blir ilagt taushet fra fosterforeldre og bv, dermed tør de ikke snakke. De vil heller ikke høre at de aldri skal hjem igjen. Disse barna blir påført store relasjonsskader pga adskillelsen. Far er diffus i bildet, slik han som oftest også er i en bv-sak. Mor ønsker ikke å se inn i mørke fremtidsutsikter for sine barn. Mennesker som ikke selv har opplevd hvordan en bv-sak føles på kroppen nekter å se, nekter å høre, og tier som oftest stille selv om de har full mulighet til å sette fokus på de brudd på EMK som foregår i Norge i dag. Vi sikter da spesielt til norsk presse som nesten utelatende forteller fra bv sin side av en sak. Som sagt har dette bildet en enormt sterk symbolikk.

HRA-N har valgt å gi årets ærespris til en person som selv har fått føle dette på kroppen. Han har sett og hørt, og ikke minst talt både høyt og tydelig om hva som har foregått gjennom mange år.
Han har gjort en formidabel innsats gjennom hele livet, fra han ble plassert på barnehjem som barn. Vi tror han har mestra å få til å leve et så normalt liv som det vel går an, etter store påførte skader på barnehjemmet. Det er en prestasjon i seg selv. Det langvarige oppholdet var også uten noen reell grunn.

Videre har han arbeidet fram og synliggjort overgrepene på barnehjemmet i Bergen, og det fikk store ringvirkninger. Det ble gjort et stort arbeid for å synliggjøre at det samme foregikk på barnehjemmene i hele landet. Overgrepsskandalene kom fram i lyset via enkelte medier, Befringutvalget og rettslige avgjørelser. Det har resultert i erstatninger for de involverte; som medførte store pengesummer å betale fra Staten, selv om erstatningsbeløpene var meget beskjedne i forhold til alle overgrepene.
Men at han også tok tak i uretten som gjaldt alle, også de som ikke klarte seg så bra; er STORT.
Siste året har han igjen tatt tak i erstatningskrav for disse barnehjemsbarna med PTSD, på linje med erstatninga som nå frivillige norske militære med PTSD diagnose kan få etter skader i frivillig militærtjeneste i utlandet.

Innsatsen hans for å synliggjøre og bedre rettssikkerheten for norske barn og foreldre er formidabel. Vi tror at tankene hans har vært rundt dette daglig gjennom hele livet. Det har vel blitt en livsstil, og med sannsynlig mange onde stunder og dager for både han og hans nære og kjære. Vi håper at når han og familien ser tilbake, at de vil huske og oppleve alt det positive som har kommet ut av hans store innsats.
Han har brukt enormt mye av seg selv og sin fritid for å kreve oppreisning både for de som har vært rammet, barnehjemsbarna, og de som rammes i dag. Han kunne valgt den samme vei som så mange andre: ikke sett, ikke hørt og ikke snakket. Det valget han tok ved å kjempe hele sitt liv for å sette fokus på disse overgrepene må også ha kostet hans egen familie svært mye. Prisen er derfor også ett tegn på takknemlighet til familien som har tillatt at så mye av deres tid har gått med til dette.
Sist, men ikke minst, har han i mange år gjort en formidabel innsats som journalist og leder av Samfunnsmagasinet
www.sfm.no og satt ord på overgrepene med utallige artikler og artikkelserien "når sannheten blir for tøff"
 
Årets ærespris 2011 går derfor til
Jan Hansen.
 
Dessverre hadde ikke Jan Hansen mulighet til å være til stede for å motta denne. Prisen vil derfor bli overrekt ham ved en senere anledning.
 
Det var en vellykket kveld hvor det så ut for at de som var med koste seg. Arrangementet ble avsluttet i 23.30-tiden, og de fleste tok kvelden etter en lang dag med mange inntrykk.
 
Søndag:
Noen dro tidlig da flere hadde lang reise og jobb mandag, men det kom også et par nye for å hilse på og kunne være med i diskusjon. Praten gikk lett og engasjert frem til ca kl.14 hvor treff/årsmøte for 2011 ble avsluttet.   I lopet av helga har mennesker med ulik kultur, bakgrunn og kompetanse samlet seg for å diskutere veien videre. Vi håper at de fleste vil holde kontakt både med oss og med hverandre i tiden fremover. Allerede ved avslutning uttrykte flere at de gledet seg til treffet neste år.
Styret i HRA-N vil takke alle som møtte for et vellykket treff!
 
 
Mvh styret i HRA-N
|

ÅRSMØTE og TREFF 2011

 

Velkomen til HRA-N Årsmøtet/-treffet 2011Vandreheimen i Ulsteinvik 06. og 07. august.

Styret i HRA-N har lagt opp til eit så billig alternativ for overnatting og møtelokale som vi kan få til, slik at flest mulig av medlemmene kan delta.

HRA-N må sjølvsagt også ha påmelding til årsmøtet/-treffet via post@hra-n.no, slik at vi blir orientert av den enkelt når og korleis de kjem. HRA-N ønskjer at alle får eit så godt årsmøte/-treff som muleg. Kanskje vi kan vi bidra med noko, alle er positive, dette er som å arrangere eit slektsstemne; treffe gamle og nye vener. Signaliser om nokon vil dele rom og kostnadar, som i fjor.

Mat: Overnattinga inkluderer frukost, og ein kan få kjøpt matpakke. Det er eit stykke å gå til næraste butikk. På laurdagskvelden; ’festkvelden vår’ –  ønskjer vi å bidra praktisk til ein enkel middag; ei ’take away’ bestilling, og vi har fått ein avtale med ein kina-restaurant. For å dekkje ein del andre fellesutgifter for arrangementet må vi alle bidra med litt. HRA-N ber om at kvar enkelt betalar  300kr; som betaling for ’festmiddagen’ laurdag og fellesutgiftene. Drikke er ikkje inkludert.

Vandreheimen: Den enkelte må bestille rom sjølv på tlf. 70.00.96.00. For å få grupperabatt må de seie at de tilhøyrer gruppa HRA-N /Berit Aarset. Prisliste frå Vandreheimen/Suhf er vedlagt. Dei som ikkje kan kome til årsmøtet kl. 10:00, reknar vi med kjem om fredagen 5.aug. Vandreheimen/folkehøgskulen har vore hotell inntil for nokre få år sidan, og har derfor gode forhold for samlingar, som vi sjølvsagt må betale for. Det har vore svært vanskeleg å få til andre stadar utan å måtte betale fleire tusen i leige.  

Korleis kome fram til Ulsteinvik via off.kommunikasjon: Det er god kommunikasjon til/frå Ulsteinvik. Fly til Ålesund lufthamn, Vigra. Vidare buss til hurtigbåten til Hareid(betalar fellesbillett). Frå Hareid til Ulsteinvik står det buss på kaia –og den stoppar, på signal, ved Vandreheimen.

Buss dagleg morgon og kveld frå/til Oslo og Bergen(korresponderande/ev bussbytte på Nordfjordeid) til Ulsteinvik. Buss frå Trondheim pluss ’timeekspressen’ frå Kr.sund køyrer om Skateflukaia i Ålesund, der  hurtigbåt-terminalen til Hareid er. Om det blir vanskar med sjeldne bussavgangar om kvelden, skal vi prøve å få til ei ordning der ein blir henta på Hareid. Vi treng då hjelp frå medlemmer som kjem med bil.

Laurdag 06. august, Kl. 10:00 Årsmøtet, Kl.13:00 lunsjpause, Kl.16:00 Fagleg foredrag, Kl. 19:00 Musikk. Utdeling av HRA-N Æresprisen 2011. Musikk. Felles middag og sosialt samvær. 

Søndag 07.august; Kl. 10:00 Innspel og diskusjonar,  og ’vegen vidare ……’

Vi har fått reservert til 40 personar til medio juli. Men vi er jo mange, mange fleire medlemmer. Bestill derfor snarast, for om det viser seg at vi treng fleire rom – kan vi kanskje få det til enno.

Velkomen til Årsmøtet 2011. Helsing Berit Aarset, leiar.

OBS! Rom må deltakerne bestille selv snarest på tlf: 700 09 620

 Husk å oppgi HRA-N pga rabatter

pisar_overnatting_sufh_og_ulsteinvik_vandre433.doc
|

HRA-N årsmøte 6 og 7. august 2011, Ulsteinvik.

 

Laurdag 6. august

 

kl. 10:00 – 13:00: Årsmøtet.

 

               kl.13:00 -15:00: Pause

 

Kl 15:00 -  Foredrag av Marius Reikerås

 

Kl. 19:00: Festkveld

 

 

 

Underholdning

Tildeling av Æresprisen 2011

 

Middag

 

 

 

Søndag 7. august

 

kl 10:00 – 14:00

 

Orientering frå styret om dvs aktuelle saker i tida.

 

Organisert diskusjon eller friprat.

 

 

 

|

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf