Feil i Adresseavisen om fosterhjem

Ingen barn skal plasseres i fosterhjem uten at det er innhentet politiattest. Bufetat har ansvar for å innhente politiattest i rekrutteringsfasen, og kommunen har ansvar for å innhente politiattest før barnet plasseres i fosterhjemmet.

Dette fremgår av retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven. Det er derfor ikke riktig at det er Bufetat som har ansvar for å godkjenne hvert enkelt fosterhjem, slik Adresseavisen skriver i dag.Sfm

|

Hellige kuer i Norge

Hva har Norge og India til felles? Jo, det er nærværet av hellige kuer. Barnevernet er en av Norges hellige kuer.

Det kan kritiseres, men ikke for hardt.

Nina Witoszek blir i Aftenposten angrepet for sin kronikk 17. februar. Et polsk ektepar fra Stavanger ble fratatt to barn. Fra barneombudet Reidar Hjermann hagler det beskyldninger om «vulgarisering av viktig debatt». Jan Storø, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sår tvil om hennes etterrettelighet og reagerer på uttrykk som «barnekonfiskering» og «barnevernets politbyrå».

Aftenposten

|

Barnehjemsofre dømt av dommere uten edsavleggelse!

Det er i særdeleshet rystende at flere dommere knyttet til hhv Gulating Lagmannsrett, Høyesterett og ECHR i Strasbourg, har kunnet medvirke til å avsi dommer mens de selv ikke hadde undertegnet den lov-forpliktende dommerforsikringen iht. domstolsloven.

Den 18.8.2006 avsa Gulating Lagmannsrett en dom i en erstatningssak som var reist av 2 tidligere barnehjemsofre fra Bergens Guttehjem i Haus/Arna/Bergen kommune. Saken var reist mot Bergen kommune, og ble først behandlet av Bergen Byrett i 2004.
Har ikke brydd seg om loven
Det er i særdeleshet rystende at flere dommere knyttet til hhv Gulating Lagmannsrett, Høyesterett og ECHR i Strasbourg, har kunnet medvirke til å avsi dommer mens de selv ikke har eller hadde undertegnet en lov forpliktende dommerforsikring iht. domstolsloven.
Sfm

|

The doctor who broke up families: Psychiatrist who damned hundreds as 'unfit parents' faces GMC probe

  • Dr George Hibbert could be struck off over his conclusions that hundreds of parents had ‘personality disorders’
  • Millionaire is now being investigated over shocking suggestions he distorted the assessments to fit the view of social services
  • Lib Dem MP writes to Justice Secretary Ken Clarke demanding a full parliamentary inquiry

 

A leading psychiatrist faces extraordinary claims he deliberately misdiagnosed parents with mental disorders – decisions which meant their children were taken away from them.

Dr George Hibbert faces being struck off over his conclusions that hundreds had ‘personality disorders’ after assessing them at his private family centre. Dailymail

Vår kommentar:

Dette kunne like gjerne vært omtale av en av de mange sakkyndige som har blitt mangemillionærer på å "konkludere etter avtale" med bv at foreldre og barn har personlighetsforstyrrelser og reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Når skal norske myndigheter reagere på at dette skjer i Norge? 

|

En misbrugt diagnose

Reaktiv tilknytningsforstyrrelse er en diagnose, som ofte stilles på et meget spinkelt grundlag i det psykiatriske system, mener psykolog Ole Stjernholm, som bygger sin kritik på erfaringer fra sin private praksis.

Socialrådgiveren

Vår kommentar:

HRA-N har dokumentasjon på at reaktiv tilknytningsforstyrrele er stilt av en barnepsykiater etter at han fikk tlf fra bv og fostermor hvor begge uttalte at: "nå haster det å få en diagnose, mor har gått til tilbakeføringssak" Psykiater stilte så diagnosen "reaktiv tilknytningsforstyrrelse"

|

Åpent brev fra HRA-N til Justis- og  beredskapsdepartementet, 08.03.2012

Forskjellsbehandling mellom privat og offentlig part.

Brev i PDF under.

08_03_2012_forskjellsbehandling__justis_47.pdf
|

Mange barn starter ruskarrieren i barnevernet

Problemet er at barn med og uten rusproblemer plasseres sammen.

– Blir fort påvirket

Begge jentene har sett flere eksempler på ungdom som har fått rusproblemer  etter at de kom inn i barnevernet.

– Man kan bli fort påvirket når man bor sammen med en med rusproblemer eller  andre problemer. Det er jo ikke trygge rammer da, og det er lett å gli inn i  feil miljø, sier Victoria. tv2

Åpent brev fra HRA-N til Riksrevisjonen 8/3-2012:

ANMODNING OM KONTROLL AV BARNS VILKÅR I NORGE

 Brev i PDF under. Vedlegg til brevet: artikkelen "Justismiord-en hverdagslig sak" revidert utgave 0803.2012

 

 

08_03_2012_riksrevisjonen.pdf
|

FN kritiserer igjen Norge

Hele rapporten i PDF under. Vår oversettelse og uthevinger

crc_11_29_january_2010.pdf
|

Barnevernsutdanningen, en for kvalitativ dårlig utdanning.

Nedenfor stående tekst er referat, sitat og utdrag fra boken ”Utakt.” Boken ble utgitt etter at prosjektgruppen i 2006 kom til følgende resultat:

|

52 barneverns- barn utsatt for grove overgrep

Fra år 2000 frem til i dag er 42 offentlig oppnevnte omsorgspersoner dømt for  overgrep.

Plassert hos overgripere

I to av dommene viser det seg at barnevernet har plassert barn hos personer  som tidligere er dømt eller mistenkt for seksuelt misbruk av barn. Det  foreligger også to dommer der barnevernet hadde valgt å ikke anmelde saken.

Der barna har fått erstatning, ligger beløpene stort sett på noen titusen  kroner. Helt unntaksvis får barna tresifrede beløp. I fire av dommene er det  også kvinnelige gjerningspersoner. Adressa

Vår kommentar:

HRA-N har dokumentasjon på at barnevernsledere har brukt opptil 3 uker med mailskriving til Fylkesmann for å forhindre at dokumenter blir utlevert politiet til etterforskning av sak, med begrunnelse i at "det foreligger opplysninger om 3-person"    (gjerningsmann).  Dette gjaldt et 3 år gammelt barn,og beredskapsforeldrene har vært anmeldt en rekke ganger uten at dette har blitt tatt alvorlig. Det minste barnet var 14 mnd. Igjen ser vi at det er overgriper som skal beskyttes med begrunnelse i "mangel på fosterhjem"

|

Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren       

Dokument nr. 15:888 (2011-2012)       

            Innlevert: 21.02.2012       

                Sendt: 22.02.2012           

Spørsmål           

            Per Sandberg (FrP): Kan statsråden fremvise oversikt over hvor mange dommere i virke ved norske domstoler som ikke har avgitt dommerforsikring eller dommered og er statsråden komfortabel med at det avsies en rekke dommer som ikke er gyldige fordi dommeren ikke har avgitt slik forsikring?  Stortinget         

|

Patetisk og feigt av den norske rikspressen!

I et helt år har sfm.no arbeidet for barnehjemsofre med PTSD skader. Sfm.no er så langt det eneste presseorganet i landet, som har brydd seg om en slik viktig sak. Rikspressen har ikke våget? å åpne munnen. Og det i ”pressefrihetens høyborg”. sfm

|

Barnevernets unnlatelser kan koste milliarder

Bistandsadvokat spår milliardutgifter for norske kommuner de neste årene.

Norske kommuner vil de neste årene måtte utbetale milliarderstatninger til  barn som er blitt utsatt for omsorgssvikt og overgrep barnevernet har visst  om – uten å gripe inn.

Like stor som barnehjemssakene

Bistandsadvokaten til de tre  søstrene i Drammen som krever ti millioner i erstatning mener  oppgjøret på grunn av svikten i barnevernet kan bli like stor som etter  barnehjemsskandalene på 50-tallet.

Barn som vokste opp på norske barnehjem fra 1945 til 1980 har til sammen fått  erstatninger på 1,3 milliarder kroner. Advokat Mette Yvonne Larsen har  jobbet med barnesaker de siste 21 årene. Hun spår et liknende oppgjør fordi  barnevernet har unnlatt å gripe inn i et stort antall saker, der de har fått  bekymringsmeldigner om omsorgssvikt, vold eller overgrep.

– Det var jo et mål da barnevernsloven kom i 1992 om at man skulle unngå  dette. At man skulle få frister for å gå inn og hjelpe barna på et tidlig  tidspunkt. Det jeg ser er at dette ikke har skjedd, sier Mette Yvonne Larsen  til TV 2 Nyhetene.

Fosterforeldre: «Hadde du vært en hest så hadde vi skutt deg»

To fosterforeldre er tiltalt for vold, mishandling og frihetsberøvelse overfor fosterbarna. – Bare godt ment, bedyrer kvinnen.

Opprullingen av den triste saken har gitt dansk barnevern en alvorlig ripe i lakken. Det hele kom for en dag da en den gang 14 år gammel gutt betrodde seg til en barnevernspedagog i desember 2009.

Dermed ble Vordingborg kommune klar over saken, og politiet ble koblet inn. Det som ga andre ekstra grunn til bekymring var at det ikke var første gang de to fosterforeldrene hadde havnet i søkelyset i løpet av de 20 årene som fosterhjem:

I 2003 ble de politianmeldt for vold mot barna, og et av fosterbarnas biologiske foreldre henvendte seg også til kommunen med en bekymringsmelding.

Norske tilstander: Byråkrati og kompetansemangel   tv2

 

Vår kommentar:

Flere norske fosterbarn lever under lignende forhold som disse barna. Seksuelle overgrep, mishandling og trusler er hverdagen for svært mange fosterbarn. Barnevernet vet det, men snur hodet den andre veien. Det er jo mangel på fosterhjem, må vite.

Kan domstolen samarbeide med barnevernet?

En domstol på Østlandet har ønsket samarbeid med barnevernet, og har arrangert møter og diskutert hvordan samarbeidet kan bli "best mulig". Jeg tillater meg å spørre om dette er problemfritt.

Det er IKKE greit at domstolen ønsker å samarbeide med verken barnevernet eller noen andre av sakens parter. Domstolen skal være en uavhengig dømmende instans, og jeg har som advokat hittil forventet at slikt ikke har forekommet i norsk domstol.
Det er uavhengigheten som er symbolikken i sløret foran øynenen på fru Justitia. Sløret er ikke ment å illustrere en blind og likegyldig person, som er mest opptatt av å "slippe" konfrontasjoner. advokatsylte

 

Vår kommentar:

Brevet som utløste artikkele og brev fra advokat Sylte til Domstoladministrasjonen ligger vedlagt under.

brev_om_samarbeid_fra_t_nsberg_tingrett1.jpg
brev_om_samarbeid_fra_t_nsberg_tingrett2.jpg
|

Åpent brev fra HRA-N til Justiskommiteen, 08.03.2012

Forskjellsbehandling mellom privat og offentlig part.

Brev i PDF under.

08_03_2012_forskjellsbehandling__justiskom478.pdf
|

Kjøp av helse-og sosialtjenester til enkeltbrukere- strid mellom lov-og forskriftsverk

Brev mellom KS og Fornyings-,administrasjons-,og kirkedepartementet og Helse-og omsorgsdepartementet

brev_20til_20fak.pdf
brev_20til_20hod.pdf
ksfou16112011.pdf
|

HR-2011-00156A,(sak nr.2010/1717)

Legg spesielt merke til punkt nr.20

saknr2010_1717_28anonymisert_29.pdf
|

Staten skal omsider få ta sitt ansvar

En oversikt over artikler og annet,publisert i forbindelse med krav om erstatning for PTSD skade, påført under opphold på barnevernsinstitusjoner, i fosterhjem, på barnehjem og på skolehjem, under barnevernets ansvar. Gjelder årene 1950-2010. SAMFUNNSMAGASINETS KAMP FOR OFRENE FORTSETTER.

|
Forhånd.12345Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf