Gruppeidentitet eller splitt og hersk? 

Gjennom flere år har  ulike mennesker forsøkt å sette fokus på offentlige overgrep og menneskerettsbrudd i Norge. Dette gjelder bl.a saker med barnevern(bv), NAV, rettssystem og pasientretter, ja all offentlig forvaltning.

Hvorfor har det i så liten grad lykkes med å få alle de som kjemper med å få belyst slike ting til å stå samlet?
Står enkeltindividet i veien for saken? 
 
Vi vil denne gang sette fokus på barnevernssaker spesielt.
Den siste tiden har det delvis lykkes i å få satt fokus på dette i Norge, bl.a gjennom demonstrasjonen i Oslo og andre europeiske byer 30.mai.
En flott jobb til de som står bak dette!
Likevel sitter vi igjen med en flau smak i munnen: Er det nok å rope ute i gatene en dag i året og så tro at dette vil forandres?
Vi sitter også igjen med en følelse, etter å ha jobbet mot offentlige overgrep gjennom mange år, at det viktigste for mange ikke er å få slutt på menneskerettsbrudd, men å fronte seg selv og egen sak fremfor å stå samlet i et fellesskap for å bedre forholdene for seg selv, sine barn og sine barnebarn.
 
 
Splitt og hersk
Barnevernets store "guru",Kari Killen,  sier: "omsorgssvikten varer i generasjoner" 
Det er enkelt å snu om på dette ved å si at "overgrepene fra det offentlige varer i generasjoner". Dette ser vi gjennom de mange barn som overtas av bv på føden. Som oftest er dette barn av de som selv har vært plasserte eller som har familie hvor bv har vært inne i en eller annen form.
 
Dessverre gir vi Kari Killen delvis rett, da vi gjennom manglende samhold lar dette skje!
 
 
 
Fra 2007, når HRA-N ble stiftet, og frem til i dag er det dannet et  10-talls "enmannsorganisasjoner" som hevder å jobbe med brudd på menneskerettene i Norge, og de fleste har kun bv som mål. Disse opererer stort sett på facebook og de har de samme medlemmene i nesten hver eneste gruppe. 
Det er svært enkelt å mene noe og å "trykke liker" inne på f.b, men i realiteten har dette ingenting å si i forhold til det å forandre systemet. F.b. holder folk i ro i den tro at de utgjør en forskjell, man slipper å forholde seg noe særlig (om man ikke orker) til andre enn seg selv og et titalls underskriftskampanjer av ulik art som man signerer og tror at man da har gjort "dagens store gjerning"
 
Mange av disse gruppene er dannet etter krangel og uenigheter med såkalte ledere i andre grupper.  Og dette gjentar seg gang etter gang og har som følge at det nå er 5-600 ulike bv-grupper med noen få medlemmer i hver gruppe.
 
 
Gruppeidentitet
Om du skriver eller ringer et bv-kontor, hvor som helst i Norge og stiller like spørsmål vil du få de samme svarene. 
Metodene de bruker er identiske, svarene de gir og rapportene som skrives er identiske, fra Lindesnes i sør til Finnmark i nord.
Dette er innlært gruppeidentitet som gjør at overgrepene kan fortsette. Det blir umulig å få hull på.
Mantraet er "barnets beste", og hvem kan si imot det? Hvem er det som ikke ønsker "barnets beste"?
 
Det er fristende å ta med et eksempel fra en sak hvor HRA-N var innkalt som vitne:
 
Vi ble bedt om å fortelle kort om hva vi jobbet med og om det kun dreide seg om bv-saker, noe bv hadde hevdet. Vi viste da til at vi jobbet inn imot ulike grupper av offentlig forvaltning hvor det skjer urett overfor enkeltmennesker, NAV og NPE for å nevne et par her.
 
Etter at advokat til sivil part var ferdig med sine spørsmål ville kommuneadvokaten  vite hvordan vi kunne si at vi jobbet for "barnets beste" når vi utsatte barnet for dommeravhør grunnet anmeldelse på fosterhjem, avlastningshjem og bv-ansatte? (bv  var klar over vold og overgrep mot barnet)
 
Og vi svarte "dette var også en måte å se det på! Er det da et større overgrep mot barnet at det må i dommeravhør eller er det største overgrepet at evt. vold og seksuelle overgrep kan fortsette? Vi mente da at "barnets beste" må være at politi får etterforske for å avdekke evt. overgrep."
 
Barnet  kom hjem, noe det hadde gitt utrykk for at det ønsket siden overtakelse, og overgrep er forlengst avdekket.
 
Ved åpningen av  ”Senteret for foreldre og barn” i Molde 17.februar 2009 brukte Killen begrepet  "oss og dem" i forbindelse med at alle foreldre kunne ha en dårlig dag, men de som jobbet i bv viste hvordan de skulle oppføre seg slik påpekte hun den gruppeidentitet som finnes i bv-systemet og som de lærer på slike seminar: http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2009/Art-Mar-2009/11.3.2009.Undersoekelse_og_vurdering_av_barnevernet.htm
 
HRA-N er helt enig med fru Killen: det er "oss og dem" og nettopp derfor må gruppeidentiteten også bygges hos "oss". Dette gjøres ikke gjennom at det daglig dannes nye grupper og organisasjoner.
 
 
Frustrasjon
Samtidig som vi er frustrerte over hendelser det siste året er dette like mye ment som en bevisstgjøring over hvordan "vi" fremstår.
 
Etter at vi kom hjem fra årsmøte/treff i 2014 har vi vært kontaktet av svært mange fortvilte foreldre som totalt har fått ødelagt sakene for seg og sine barn etter diverse råd inne på f.b. Å ta imot råd inne på f.b har også advokat Olav Sylte forsøkt å sette fokus på gjentatte ganger av ulike årsaker: http://www.advokatsylte.no/rett-og-urett/hold-det-negative-for-deg-selv
 
 
 
Og ikke alle har like hederlige hensikter dessverre, noe vi fikk rapportert fra flere utover høsten i 2014. Også dette skrev advokat Sylte om like etter:
 
Dessverre er det flere som kun er ute etter "å mele egen kake", og vi har den siste tiden fått tilsendt kopi av flere bekymringsmeldinger inngitt på falskt grunnlag til bv av såkalte "hjelpere" på f.b
 
Slike hendelser er med på å rive ned mange års arbeid, og er med på å underbygge de påstander bv har : "dette er reelle saker" og "ekstremister uten selvinnsikt".
 
Oppfordring
HRA-N ønsker med dette å bevisstgjøre de som har sak oppimot forvaltningen å nøye tenke gjennom hvem som får innsyn i hva. Alle trenger ikke å "vite alt"
 
Vi ønsker også å komme med en oppfordring til å jobbe saklig og faglig, noe som er umulig å gjennomføre gjennom f.b. 
 
Kari Killens "oss og dem" ser nå ut for å kun være "oss", en "alle mot alle"-kamp hvor ingen er vinnere, og barna blir den største taperen av alle. Nettopp derfor må det opparbeides den samme gruppeidentiteten som finnes hos bv og forvaltning forøvrig.
 
"Vi" er lette å knekke så lenge samhold mangler, og vi ønsker at hver enkelt av dere som leser dette forsøker:
Ta ei hel fyrstikkeske. Ta så ut en fyrstikk og se hvor lett den knekker. Ta så ut restenfyrstikkene ut av esken og forsøk å knekke disse samlet - du greier det aldri!
 
 
Til slutt minner vi på at HRA-N vil igjen avholde årets treff i juli: http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2015/Art-Mai-2015/010515.HRA-N-AARSMOETE-2015.htm
 
Vi ønsker velkommen til alle de som ønsker et faglig og saklig samarbeid!
 
Mvh Styret i HRA-N
 

 

VIKTIG MELDING FRA HRA-N!

Styret i HRA-N har blitt kjent med at flere har utgitt seg for å sitte i styret og å kunne representere HRA-N , deriblandt å ha innsamlet dokumenter, sendt rundt mailer til ulike aktører m.m. 
Vi håper at dette tas alvorlig med tanke på å få spredd sensitive personopplysninger. HRA-N har ikke ansvar for feilsendte dokumenter eller dårlige råd!
De som sitter i styret for HRA-N og som kan kontaktes  er:
Leder: Berit Aarset, Ulsteinvik. 
Styremedlemmer:
Inger Djmel, Kristiansund.
Line Skjærvold, Trondheim
Tom Are Jensen, Trondheim
Kasserer: Rigmor Bjørgvik, Steinkjer
Det er kun disse som har anledning til å bistå i sak eller representere HRA-N på noen som helst måte!
Alt skriftlig bes sendt:
 
 
Dokumentinnsamling skjer heller ikke på en slik måte at det "sendes rundt-om-kring" uten fullmakter m.m.
 
Mvh styret i HRA-N

- Beskyldninger om overgrep er det nye våpenet

- Hva gjør du hvis du skal ramme eksen verst mulig? Da går du til barnevernet, sier advokat.

Advokat Solveig Brorson Olsen representerer Robert (navnet er endret) i saken. Hun sier på generelt grunnlag at beskyldninger om overgrep er det nye våpenet i omsorgsrettsaker.

- Hva gjør du hvis du skal ramme eksen verst mulig? Da går du til barnevernet, og det er ikke grenser for hvor mange ganger man kan gå tilbake og justere beskyldningene. Beskyldninger om overgrep er det nye våpenet i slike saker, sier advokaten. Nettavisen

14 advokater fratatt bevillingen

En advokat mistet bevillingen etter å ha blitt dømt for seksuelt misbruk av sin klients mindreårige datter. Han truet med å få henne sendt på lukket barnevernsinstitusjon.

"Advokaten har i flere tiår spesialisert seg på barnevernssaker, ofte med barnevernet og Fylkesnemnda for barnevern og sosialsaker i Buskerud som oppdragsgiver.dagsavisenfremtiden

Norge kritiseres av hele Europa grunnet barnevernet

Det er stille i norske medier ang. kritikken som rettes mot Norge som følge av det store antall barn som blir tatt av barnevernet. Er dette en følge av sensur?

Barnevernssystemet vil før eller siden komme til å kolapse som følge av den urett som så mange barn og familier blir utsatt for, og vi har lenge sett de første sprekkene. Men vi har også sagt at det vil bli verre før det ender, noe vi vil se bl.a gjennom de planlagte tvangsadopsjoner vi regner med vil komme i nær fremtid.

Historien vil dømme de som har vært med på å bygge og opprettholde dette systemet hardt!

Vi legger lenker til kritikk fra utenlandske medier under.

 

Fra

England

Dailymail

Litauen:

NRK

Rspublika

KK2

lrytas

Tsjekkia:

VG

Tyrkia:

Haberlel

Turkcell

Behov for flere fosterhjem?

Antallet omsorgsovertakelser har steget betraktelig de siste årene, og behovet for fosterhjem øker med ti prosent hvert år. Dette har medført at fosterfamilier etterspørres over hele landet.

Ragnvald Bjørgaas Petersen, lege, Sandnes/Etiopia

DET ER BRED enighet om at barn ikke skal vokse opp under grov og vedvarende omsorgssvikt. Likevel hender det at de alvorligste tilfellene ikke oppfanges av systemet, og at barn lider i det stille. Samtidig rapporterer mediene om barnevernssaker der barn fratas sine foreldre uten at manglende omsorgsevne er dokumentert.

Mange familier føler seg overkjørt i en prosess hvor kvalitetssikringsmekanismene ikke ser ut til å fungere, og hvor man kan frykte at barnas rettssikkerhet ikke ivaretas godt nok. Både advokater og politikere har uttrykt uro over denne situasjonen.  Dagens medisin

Barnevernet og rettsløysa.

Kjell Runde, varslar i sin kronikk 26. februar om rettsløysa i barnevernet. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal(FHB) kom med tilsvar 10.mars. Der FHB skriv at han er klar over både makta til barnevernet, og at ikkje alt er som det burde vere. Men han er vist ikkje uroa over norsk barnevern. Politikar FHB må ha misforstått rolla si, han er folket si stemme på stortinget, og ikke forvaltninga sin forsvarar

 

Ny forskning: Barnevernsbarn blir lagt i bakken eller holdt fast, når de egentlig trenger behandling

Barneombud Anne Lindboe roper varsku, etter at arbeidene med en kommende rapport dokumenterer at barn med psykiske lidelser ikke blir tatt godt nok vare på.

«Hvis du oppfører deg skikkelig dritt, da må du på skjerming».  Gutt (15)

«Jeg har blitt lagt i bakken et par ganger. Jeg var voldelig, så vet ikke om det er noe de ansatte kunne gjort annerledes da. Men det er litt feil at de gjorde det». Jente (16)

 «Humøret vårt er også tvang her. Er jeg for eksempel sur en dag så tar de urinprøve, for da tror de at det er noe galt». Jente (18)

«Det er forskjell på  ungdomspsykiatrisk avdeling og barnevernsinstitusjoner. På psyk veit de hva de driver med, hvis jeg for eksempel er deprimert, spør de og gir meg det jeg trenger.» Gutt (16)

«Det er ikke greit at barn som har blitt misbrukt osv. føler seg trua. Jenter kan oppleve store menn som en trussel, særlig når de bruker tvang. Det er ikke greit når de legger henne ned i gulvet.» Gutt (16)  Aftenposten

Tsjekkias president sammenligner norsk barnevern med nazi-program

Presidenten i Tsjekkia anklager norske myndigheter for å «avnasjonalisere» tsjekkiske barn som er tatt hånd om av barnevernet.

– Oppdrar dem som nordmenn

Nazi-Tysklands «Lebensborn»-program ble grunnlagt av Heinrich Himmler under andre verdenskrig for å drive rasehygiene. Målet var å styrke den nordiske rases andel i det tyske folk, og det ble opprettet egne fødehjem og andre støtteordninger for ugifte mødre som ble ansett som rasemessig verdifulle.

Gjennom programmet ble barn som var født utenfor ekteskap, men som likevel ble ansett som raserene, adoptert bort til tyske foreldre.

President Zeman norske myndigheter for å frata barna deres tsjekkiske arv.

– Barna blir avnasjonalisert. Det norske systemet (barnevernet journ. anm) oppdrar dem til å bli unge nordmenn, sier han.  VG

Tsjekkias president Milos Zeman sammenligner norsk barnevern med nazistenes Lebensborn-program for rasehygiene.  DB

 

Barnevernsbarn tvinges til å snakke norsk

** Advokat: – Brudd på menneskerettighetene
** Går til sak mot staten
** Kirkens bymisjon: – Helt urimelig

Dette er et helt soleklart brudd på menneskerettighetene, som slår fast at minoriteter ikke skal nektes retten til å dyrke sin egen kultur og språk. Det er umenneskelig og nedverdigende å avskjære mor å kunne kommunisere med egne barn på sitt eget språk, sier Gundersen. VG

 

Vår kommentar:

Dette har HRA-N påpekt i år etter år, gjennom mange saker. Vi håper derfor at denne saken fører frem slik at disse barna får ivaretatt sin kultur og språk i fremtiden.

For de som kjenner eventyret om "Myrsnipa" må det føles som et ekstra overgrep når barnevernet legger samvær mellom barn og foreldre til nettopp et sted som kalles Myrsnipa.

Hør Jan Eggums fortolkning av eventyret om Myrsnipa her

HRA-N ble stiftet på menneskerettsdagen 10.desember i 2007.

Vi vil i dag  gratulere Malala Yousafzai og Kailash Satyrarthi med Nobels fredspris 2014.


Gjennom disse 7 årene siden vi startet har vi fått innsyn i et Norge vi aldri hadde trodd var mulig. Brudd på brudd på menneskerettigheter, og skjebne etter skjebne som ligger nede pga overgrep av offentlig ansatte. 

HRA-N har jobbet med svært ulike saker gjennom disse årene, selv om det kanskje er barnevernssaker som har vært de mest fremtredende.

Vi har vært inne i saker som omhandler:

- pasientskade og bistått i forhold til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), noe som for enkelte har medført erstatning.

-Klager til fylkesleger, fylkesmenn, sivilombudsmann og ulike departement.

-Barnevernssaker

-Vergemål

-Politianmeldelser på vegne av medlem, og klager til stats- og riksadvokat når disse har vært henlagt uten etterforskning. 

En stor del av vårt arbeid er likevel å forebygge helseskade av ulik art. Når mennesker blir utsatt for direkte overgrep fra mennesker som i utgangspunktet er ansatt av det offentlige for å hjelpe, blir konsekvensene for urettmessige beskyldninger og feilbehandling ekstra store.  Nordmenn regnes som det mest konforme folkeslag, og dette ser vi tydelig i de saker vi bistår i: De fleste skjønner ikke hvordan det systemet vi er oppdratt til å ha full tillit til kan svikte så fullstendig, og at de har tatt så fullstendig feil i alle år.  Vi siterer Ibsen i denne forbindelse: «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme»   

Spesielt i bv-saker ser vi at denne "livsløgnen" er med på å knekke hele familier fullstendig, og i en slik sak er det ingen "vinnere"- kun "tapere":  

Barna blir utsatt for ulike grader av skader gjennom adskillelse fra sine foreldre og øvrig biologisk familie, venner og nærmiljø. Som regel blir søsken splittet og får kun treffe hverandre noen få timer i året. Man er ikke kun "barnevernsbarn" når man er under 18, men det følger den enkelte hele livet, også når man er 40, 50 eller 60 år. De fleste greier aldri å komme seg etter en plassering uten å være påført store traumer med ulike utslag helsemessig.

Foreldre bruker tid og ressurser (som de skulle brukt på familien) til å forsvare seg mot løgn og uriktige påstander fra offentlig ansatte. Det forventes at de skal fortsette som om ingenting var hendt selv om de står i den verste livskrise man kan tenke seg. Om barna blir hentet på fredags ettermiddag i et hastevedtak forventes det likevel at de skal møte opp på jobb mandags morgen, kvikk og blid som før, og utrette de samme oppgaver som om ingenting har hendt. Dette er også den eneste gruppen mennesker som har lovfestet rett til oppfølging, noe som sjelden eller aldri skjer- og de blir sittende alene i krise samtidig som de skal "slåss mot vindmøller"

Hjemmeboende søsken, besteforeldre og øvrig familie blir av det offentlige behandlet som "non grata", og igjen er slikt med på å splitte familien ytterligere.

Hvor mange timer eller årsverk frivillige i HRA-N har brukt på bl.a samtaler og skriving er umulig å fastslå. Alt arbeid som er lagt ned i organisasjonen har vært nøye vurdert. Lønn for strevet har vi fått gjennom at barn har blitt tilbakeført og familien igjen har blitt samlet, og gjennom erstatningssaker som har gått gjennom slik at livet har blitt enklere å leve etter den skade man har blitt påført.

Vi vil også rette en stor takk til de advokater, psykologer og andre som vi har samarbeidet med!

Sist, men ikke minst, vil vi takke våre medlemmer som har vist oss tillit. Uten den støtten vi har fått fra medlemmene ville aldri HRA-N ha greid å vinne frem i de sakene vi har vært inne i. 

HRA-N`s svar på høring

Forslag om å utvide adgagen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester  BLD

HRA-N`s svar i PDF under

endelig_versjon_om_hjelpetiltak.zip

HRA-N gratulerer med FN-dagen 24.oktober 2014

HRA-N vil takke psykolog Einar C. Salvesen for artikkelen vi har fått til bruk i det videre arbeidet. Artikkelen i PDF under.

rettsikkerhet_i_omsorgsovertakelse1.pdf

BEIST

Kåseri av Unni Takset, gitt som gave til HRA-N til  årsmøtet 2014

Rovfuglen satt på ei stor grein, skjult av tett lauvverk i passe avstand til byttet.....

 Kåseriet i pdf under

vi_har_f_tt_tilsendt_eit_k_seri_med_helsing_.pdf

Taper trygderettigheter ved flytting til utlandet

Hvis du flytter til utlandet, mister du medlemskapet i folketrygden. Det betyr at du mister retten til trygd og stønader fra Norge og må betale full pris hvis du skulle havne på sykehus under opphold i Norge. Advokatenhjelperdeg.no

Elev arrestert i klasserommet

Uniformert politi gikk inn i klasserommet på Lakselv videregående skole og arresterte en elev rett foran resten av klassen.finnmarkdagblad.no

Et barnevern med panserskjorta på

Hvorfor tar barnevernets representanter panserskjorta på når de skal møte de aller mest maktesløse av klientgruppene sine?

Barnevernets representanter viste seg først og fremst å være dets våpendragere. Hvor var selvinnsikten om at dette er et vanskelig felt fullt av fallgruver, dilemma og tvetydigheter? Hvor var viljen til å ta imot minoritetenes opplevelser av overgrep, manglende kommunikasjon og manglende kulturkompetanse? Velferd

 

Trenger nybakte foreldre å lære omsorg?

Den intuitive omsorgsatferden som nesten alle eier, blir altfor ofte oversett når fagfolk og myndigheter gir spedbarnsforeldre råd, skriver Lars Smith. Psykologisk.no

Støtte til nettkrig

Et nettverk av debattanter får offentlig støtte til å drive ideologisk krigføring mot ekstremister på nettet. Klassekampen

Ansvar uten ansikt

DEBATT: Saksbehandlers valg og handlinger er av stor betydning for klientens liv. Likevel gjøres de ikke personlig ansvarlig for sine avgjørelser. Av John Ivar Johansson- spesialist i klinisk psykologi

Forhånd.12345Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf